Follow
Віктор Герасименко / Viktor Herasymenko (Gerasymenko Gerasimenko) orcid id: 0000-0002-5678-9624
Віктор Герасименко / Viktor Herasymenko (Gerasymenko Gerasimenko) orcid id: 0000-0002-5678-9624
Bila Tserkva National Agrarian University/ Білоцерківський національний аграрний університет
Verified email at btsau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessment of the radiation safety of the rural population of the Сentral forest-steppe of Ukraine in the remote period after the Chernobyl catastrophe
V Herasymenko, I Pertsovyi, O Rozputny
DKLex Academy OÜ and «Scientific Route» OÜ, 2018
122018
Ресурсоенергозбереження: потенціал, екологічна і економічна ефективність застосування у сільському господарстві
ВМ Харчишин, ПІ Веред, МВ Злочевський, ВЮ Герасименко, ...
52022
Migration and prognosis of radionuclides 137Cs and 90Sr in vegetable produce: the case of villages of the Central Forest-Steppe of Ukraine in the remote period after Chernobyl …
V Gerasymenko, O Rozputny, I Pertsovyi, V Skyba, M Saveko
Biolohichnyi Visnyk Melitopol s koho Derzhavnoho Pedahohichnoho Universytetu …, 2017
52017
Стан орних угідь забруднених територій Білоцерківського району Київської області за активністю 137Cs і 90Sr
ОІР В.Ю. Герасименко
Аграрні вісті, С. 16–18, 2009
42009
Оцінка міграції 137Cs і 90Sr на радіоактивно забруднених агроландшафтах Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, МЄ Савеко
Житомирський національний агроекологічний університет, 2018
32018
Assessment of Acacia monofloral honey
LM Lazarieva, VO Postoienko, PP Antonenko, HV Merzlova, TD Pushkar, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (2), 106-110, 2021
22021
Оцінка надходження 137Сs і 90Sr в організм дійних корів на радіоактивно забруднених агроландшафтах Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, МЄ Савеко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 62-71, 2018
22018
Альтернативні шляхи поводження із органічними відходами сільськогосподарського виробництва: еколого-економічна оцінка
ВМ Харчишин, ПІ Веред, МВ Злочевський, ВЮ Герасименко, ...
International Science Group, 2023
12023
Надходження 137Сs і 90Sr у продукцію, отриману з присадибних ділянок у селах у зоні радіоактивного забруднення лісостепової частини Київської області/Герасименко ВЮ, Розпутній ОІ
ВЮ Герасименко, ОІ РОЗПУТНІЙ
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.–Біла Церква, 61-63, 2009
12009
Надходження137Cs і 90Sr до організму великої рогатої худоби та до гнойової біомаси залежно від раціону годівлі в умовах Центрального Лісостепу
ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ІК Швиденко, ОІ Розпутній, ...
Агроекологічний журнал, 64-73, 2023
2023
Природні цеоліти: склад, властивості та застосування при екологізації технологій і виробництв
ВМ Харчишин, ЛС Онищенко, МВ Злочевський, ЮО Мельниченко, ...
The 15th International scientific and practical conference “The main …, 2023
2023
Радіоекологія з основами радіобіології: методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
ІВ Перцьовий, ОІ Розпутній, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, ВП Бабань
БНАУ, 2023
2023
Безпека життєдіяльності та цивільний захист: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 …
ОІ Розпутній, ВЮ Герасименко, ІВ Перцьовий, ВВ Скиба, ВП Бабань
БНАУ, 2023
2023
Управління та поводження з відходами: методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
ІВ Перцьовий, ОІ Розпутній, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, ВП Бабань
БНАУ, 2023
2023
Екологічна безпека: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, ВП Бабань, ...
БНАУ, 2022
2022
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: методичні вказівки для виконання самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності …
ВП Бабань, ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба
БНАУ, 2022
2022
Концептуальні технологічні рішення з виробництва дрібносортної продукції з безперервнолитих заготовок
В Герасименко, Є Синегін, Л Молчанов, В Перерва, С Суховецький
Метал та лиття України 29 (2), 2021
2021
Меліоративні заходи у системі інтегрованого управління штучними водоймами рибогосподарського призначення р. Південний Буг Вінницької області
ВП Бабань, ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба
Білоцерківський НАУ, 2021
2021
Migration of 137Cs and 90Sr radionuclides in the rural area of the Central Forest Steppe of Ukraine after the Chernobyl Accident
VY Herasymenko, OI Rozputnyi, IV Pertsovyi, VV Skyba, OM Tytariova, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (2), 13-16, 2021
2021
Оцінка міграції 137cs і 90sr трофічним ланцюгом «ґрунт–рослина–дійні корови» на радіактивно забруднених територіях центрального лісостепу
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20