Черевиков Євген Леонідович / Yevhen Cherevykov
Черевиков Євген Леонідович / Yevhen Cherevykov
Project Consultant
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
Геєць, Єфименко, Черевиков, Павлюк, Степанова
К.: НВ НБУВ, 148-154, 2009
38*2009
Новий курс: реформи в Україні 2010-2015. Національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
Геєць, Даниленко, Гриценко, Єфименко, Черевиков
К.: НВЦ НБУВ, 2010
18*2010
Передумови розвитку публічно-приватного партнерства у сфері житлово - комунального господарства в Україні
Черевиков
Економіка і прогнозування, 99-110, 2010
172010
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення
Даниленко, Зимовець, Сіденко, Черевиков, Єфименко, Павлюк, Богдан, Степанова
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012
112012
Прогнозування і розробка програм (методичні рекомендації)
Беседін, Черевиков
К.: НДЕІ, Науковий світ, 2000
11*2000
Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія
Єфименко, Черевиков, Павлюк, Степанова, Богдан, Іголкін, Гуменюк, Осипенко
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012
102012
Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності
Черевиков
Фінанси України, 60-68, 2012
92012
Публічно-приватне партнерство як соціально-економічний інститут
Черевиков
Економічна теорія, 31-40, 2009
9*2009
Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства
Черевиков
Наукові праці НДФІ, 48-53, 2010
72010
Сучасна практика моделювання функції приватного споживання
Черевиков
Економіка і прогнозування, 110-118, 2009
62009
Розвиток державно-приватного партнерства як форми суспільного партнерства в Україні
ЄЛ Черевиков
Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм …, 2009
52009
Institutional Environment for Public-Private Partnership in Ukraine: Do Institutions Really Matter?
IL Cherevykov
East European Studies, 119-132, 2013
42013
До питання класифікації ризиків проектів державно-приватного партнерства
Черевиков
Наукові праці НДФІ, 81-89, 2010
42010
Сучасний інструментарій фінансування інфраструктурних проектів
Черевиков, Овчарова
Наукові праці НДФІ, 3-9, 2013
32013
Особливості державного фінансування інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства
Черевиков
Наукові праці НДФІ, 29-38, 2012
32012
Державно-приватне партнерство у контексті розвитку конкуренції
Черевиков
Управлінські технології у рішенні сучасних проблем розвитку соціально …, 2011
32011
Развитие инновационной сферы в Украине: от публично-частного партнерства к инновационному партнерству
ЕЛ Черевиков
Белорусский экономический журнал, 65-75, 2014
22014
Проблема екстерналій: від методологічного індивідуалізму до комунітарної парадигми
Черевиков
Вчені записки університету "КРОК" 2 (18), 259-264, 2008
22008
Проблема інтерналізації зовнішніх ефектів в економіці/Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць
ЄЛ Черевиков
Вип 18, 480, 2007
22007
Defining PPP Opportunities in the Road Sector of Ukraine
Y Cherevykov
LAP Lambert Academic Publishing, Saarbruecken, Germany, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20