Виноградова Наталія Леонідівна
Виноградова Наталія Леонідівна
Університет митної справи та фінансів, кафедра державного управління та митної справи
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Еволюція науково-теоретичних підходів до визначення понять “закон”,“закономірність” та “принцип” у теорії державного управління
Н Виноградова
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./редкол.: СМ Серьогін …, 2008
82008
Взаємообумовленість принципів і закономірностей державного управління: теоретико-методологічний аспект
НЛ Виноградова
ступеня канд. дер. упр.: спец. 25.00. 01 «Теорія та історія державного …, 2008
72008
Сучасні підходи до систематизації принципів у теорії державного управління в контексті змістовного аналізу поняття принцип”
НЛ Виноградова
Державне будівництво, 2008
52008
Коммуникативный аспект социальной реальности
НЛ Виноградова
Информация-коммуникация-общество (ИКО, 94, 2003
52003
Формування іміджу та бренду території як фактор підвищення її конкурентоспроможності
НЛ Виноградова, ОВ Лащенко
42015
КАДРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
НК СЕРЬОГІНА, НЛ ВИНОГРАДОВА
12018
Захист основних політичних прав і свобод людини і громадянина в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні
Н Виноградова
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2015
12015
Етичні аспекти лідерства на державній службі в період трансформації світоглядних цінностей
НЛ Виноградова
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2013
12013
Модернізація механізму державного регулювання підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні
НЛ Виноградова
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
СЕРЬОГІНА НАТАЛІЯ КАМІЛІЇВНА
НЛ ВИНОГРАДОВА, ПД СЛУЖБОВЦІВ
Редакційна колегія, 85, 2019
2019
ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРІВ НАУК: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
НЛ Виноградова
Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в …, 2018
2018
Роль особистісних та професійних імперативів у становленні науковця в умовах глобалізаційних освітніх процесів
НЛ Виноградова, ОВ Тинкован
Knowledge, Education, Law, Management., 283 – 291, 2017
2017
Вітчизняний та закордонний досвід використання муніципального маркетингу в управлінні розвитком муніципального утворення
НЛ Виноградова, ОВ Лащенко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 120-127, 2014
2014
Еволюція світоглядних принципів управління персоналом публічної влади: європейський досвід доби Середньовіччя та Нового часу
ВНЛ Серьогін С.М., Антонова О.В.
монографія "Управління персоналом публічної влади : світоглядний аспект …, 2010
2010
«Конституційний проект» Романа Мстиславича початку ХІІІ ст. як прецедент європеїзації давньоруської системи державного управління
ВН Л.
Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської …, 2009
2009
Семіотичні й аксіологічні особливості моделей державотворення за часів Богдана Хмельницького
ВНЛ Дрешпак В.М.
Публічне адміністрування: теорія та практика – 2009. – № 2 (2) [Ел. ресурс], 2009
2009
Історико-культурне підґрунтя формування сучасних норм професійної етики державної служби України
інш. Серьогін С.М., Антонова О.В., Виноградова Н.Л.
Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та …, 2007
2007
Методологічні аспекти аналізу законів державного управління
ВН Л.
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр., С. 4 – 11, 2006
2006
Гносеологічний аспект дослідження законів державного управління
ВН Л.
Ефективність державного управління: зб. наук. пр., С. 19 – 30., 2005
2005
Аналіз законів державного управління: онтологічний аспект
ВН Л.
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр., С. 97 – 110, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20