Підписатись
Андрій Аносов Anosov
Андрій Аносов Anosov
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник
ВЛ Бурячок, СВ Толюпа, АО Аносов, ВА Козачок, НВ Лукова-Чуйко
ВЛ Бурячок, СВ Толюпа, АО Аносов, ВА Козачок, НВ Лукова-Чуйко/–К.: ДУТ, 2015
202015
Analysis of the Process of Information Transfer from the Source-to-User in Terms of Information Impact
Z Brzhevska, R Kyrychok, A Anosov, P Skladannyi, M Vorokhob
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems, CPITS …, 2021
152021
Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури
ВЛ Бурячок, АО Аносов, ВВ Семко, ВЮ Соколов, ПМ Складанний
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019
152019
Conceptual model of the automated decision-making process in analysis of emergency situations on railway transport
A Abuova, V Lakhno, N Oshanova, B Yagaliyeva, A Anosov
International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise …, 2019
132019
Інформаційні війни: проблеми, загрози та протидія
Z Brzhevska, N Dovzhenko, R Kyrychok, G Gaidur, A Anosov
Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка» 3 …, 2019
122019
Information wars: problems, threats and counteraction
Z Brzhevska, N Dovzhenko, R Kyrychok, G Gaidur, A Anosov
Cybersecurity: education, science, technology 3 (3), 89-94, 2019
82019
Інформаційні війни: проблеми, загрози та протидія
ЗМ Бржевська, НМ Довженко, РВ Киричок, ГІ Гайдур, АО Аносов
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 3 (3), 88-96, 2019
82019
Вплив на достовірність інформації як загроза для інформаційного простору
ЗМ Бржевська, ГІ Гайдур, АО Аносов
Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 105-112, 2018
82018
Модель перехоплення та захист інформації в бездротових мережах
АО Аносов, АВ Платоненко
Сучасний захист інформації, 90-94, 2017
62017
та інші
ВЛ Бурячок, СВ Толюпа, АО Аносов
Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник. К.: ДУТ, 2015
62015
Передмова
ВМ Шевченко, ВЛ Бурячок, ГМ Розорінов, НІ Чичикало, АО Аносов, ...
Освіта дітей з інвалідністю: педагогічна преса про вітчизняний та зарубіжний …, 2009
62009
Підвищення рівня захищеності систем мережі інтернету речей за рахунок шифрування даних на пристроях з обмеженими обчислювальними ресурсами
РМ Черненко, ОП Рябчун, МВ Ворохоб, АО Аносов, ВА Козачок
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 3 …, 2021
32021
Informatsiini viiny: problemy, zahrozy ta protydiia
ZM Brzhevska, NM Dovzhenko, RV Kyrychok, HI Haidur, AO Anosov
Kiberbezpeka: osvita, nauka, tekhnika‒Cybersecurity: education, science …, 2019
32019
Критерії моніторингу достовірності інформації в інформаційному просторі
ЗМ Бржевська, НМ Довженко, ГІ Гайдур, АО Аносов
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 1 (5), 53-60, 2019
32019
Средства за-щиты современных мобильных устройств в сетях нового поколения
А Платоненко, А Аносов
Региональная конференция «Перс-пективы предоставления услуг на основе сетей …, 2017
22017
Моделювання DDos атак на комп’ютерні мережі для визначення ознак їх проведення
АО Аносов
Сучасний захист інформації, 13-17, 2015
22015
Systemnyj analiz ta pryjnyattya rishen v informacijnij bezpeci [System analysis and decision-making in information security]
VL Buryachok, SV Tolyupa, AO Anosov, VA Kozachok, NV Lukova-Chuiko
Kyiv: DUT (in Ukrainian)[Бурячок, ВЛ, Толюпа, СВ, Аносов, АО, Козачок, ВА …, 2015
22015
Encryption Method for Systems with Limited Computing Resources
R Chernenko, A Anosov, R Kyrychok, Z Brzhevska, S Spasiteleva
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2022 …, 2022
12022
Recurrent Estimation of the Information State Vector and the Correlation of Measuring Impact Matrix using a Multi-Agent Model
Z Brzhevska, H Haidur, N Dovzhenko, A Anosov, M Vorokhob
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2021 …, 2021
12021
Method for Calculating the Residual Resource of Fog Node Elements of Distributed Information Systems of Critical Infrastructure Facilities
A Zahynei, Y Shcheblanin, O Kurchenko, A Anosov, V Kruglyk
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2024 …, 2024
2024
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20