Мельник Олександр Григорович
Мельник Олександр Григорович
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність інновацій та інноваційного розвитку.
ОГ Мельник
Актуальні проблеми економіки № 12 (90), 2008, 20-27, 2008
252008
Інформація як складова інноваційного розвитку
ОГ Мельник
Актуальні проблеми економіки, 136-142, 2008
152008
Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку
ОГ Мельник
Актуальні проблеми економіки, 18-26, 2011
92011
Інноваційний прибуток як джерело фінансування інновацій.
ОГ Мельник
Актуальні проблеми економіки № 8 (98), 2009, 108-116, 2009
92009
Механізм фінансування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
ОГ Мельник
автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00. 04, 2010
82010
The Model of Foresight of innovational-technological development in economic systems
AG Melnyk
«Бізнес інформ», 88-94, 2014
6*2014
Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства
ОГ Мельник
Актуальні проблеми економіки № 2., 141-155, 2010
42010
Циклічний характер динаміки реалізації інноваційних факторів розвитку промислових підприємств
ОГ Мельник
Менеджер, 143-155, 2009
3*2009
Модель проектного інвестування створення міжнародного кластеру в науково-технологічній сфері
ОГ Мельник
Проблеми економіки, 30,36, 2012
2*2012
Бюджетные инвестиционные программы регионального уровня: алгоритмы формирования и финансирования
СТ Пухир
Экономическое возрождение России, 2013
12013
Модель кластеризації економічної системи України в контексті співпраці з РФ в науково-технологічній сфері
ОГ Мельник
Український соціум», 95-105, 2013
12013
Теоретичне обґрунтування інноваційної виробничої функції та її інтерпретація
ОГ Мельник
«Актуальні проблеми економіки». – №12, 2012, 10-17, 2012
12012
Системна модель підвищення інвестиційного потенціалу технологічно непов’язаних секторів
ОГ Мельник
Проблеми економіки, 121-131, 2016
2016
Двухуровневая модель финансирования развития высоких технологий в Украине
АГ Мельник
Экономика Украины, 66-75, 2015
2015
Innovation Cycles and Innovation Development Funding
A Melnyk
International Journal of Economics, Commerce and Management. United Kingdom …, 2015
2015
Реструктуризація системи фінансування розвитку високих технологій України на основі імплементації елементів фінансування розвитку досліджень та інновацій ЄС
ОГ Мельник
Міжгалузевий науковий журнал «Проблеми науки», 56-63, 2015
2015
Дворівнева модель фінансування розвитку високих технологій в Україні
ОГ Мельник
Економіка України, 70-79, 2015
2015
«Модульний принцип формування інвестиційних пропозицій пріоритетних напрямків розвитку високих технологій»
ОГ Мельник
Бізнес інформ, 79-86, 2015
2015
«Ефекти реструктуризації в системах фінансування розвитку високих технологій»
ОГ Мельник
«Бізнес інформ», 109-117, 2015
2015
«Інноваційний розвиток: механізм фінансування»
ОГ Мельник
монографія: наукове видання, 257, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20