Елена Жихор
Елена Жихор
O.M.Beketov National University of Urban conomy in Kharkiv, Prof., D. Sc. in Economics
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації: монографія
ОБ Жихор
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009
262009
Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки
ОБ Жихор
Коммунальное хозяйство городов, 56-66, 2006
222006
Економічна безпека: Навчальний посібник
ОБ Жихор, ТМ Куценко
ХІБС УБС НБУ, 2013
212013
Інноваційний розвиток регіону
ОБ Жихор, ЕБ Жихор, ТМ Куценко, ТН Куценко
УБС НБУ, 2012
202012
Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві
ОБ Жихор, ЮС Балясна
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
162011
Оценка эффективности инновационных проектов предприятия
ЕБ Жихор
Харьков: Харьков. политехн. ин-т, 2002
162002
Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України: монографія
ОБ Жихор
Львів: Ліга-Прес, 2008
142008
Фінансова безпека підприємства як економічна категорія
О Жихор, А Фоменко
Фінансовий простір, 46-48, 2012
132012
Потенціал інноваційного розвитку регіонів України та його резерви
ОБ Жихор
Вісник Львівської державної фінансової академії 16, 2-12, 2009
122009
Сучасні загрози економічній безпеці України
О Жихор, В Баранова
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
112015
Теоретичні основи формування інноваційної політики розвитку регіонів
ОБ Жихор
Науковий вісник НЛТУ України 18 (7), 2008
112008
Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія
ЛФ Кондусова, ІІ Нескородова, ІІ Алексєнко
Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011
102011
Модель державного регулювання розвитку регіону: стратегічні, тактичні та операційні напрями
ОБ Жихор, НВ Кузьминчук
Університет банківської справи Національного банку України, 2013
92013
Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання
ОБ Жихор, ТМ Куценко
Видавництво УжнУ, 2011
92011
Теоретичні аспекти щодо визначення сутності поняття «капітал підприємства»
ОБ Жихор, IM Шматько
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
92011
Роль теорій інновацій та інноваційного розвитку у формуванні регіональної інноваційної політики
ОБ Жихор
Економіка промисловості, 132-137, 2009
92009
Типологія регіонів України за інноваційною проблемністю
ОБ Жихор, ОМ Мельник
Науковий вісник НЛТУ України 19 (10), 2009
82009
Інноваційна політика розвитку регіону (на прикладі Львівської області)
ОБ Жихор, МС Яворський
Регіональна економіка, 177-184, 2007
82007
Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація та управління …
ОБ Жихор
Жихор ОБ–Харків, 2002
82002
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
ОБ Жихор, ТМ Куценко
Экономика развития, 52-58, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20