Follow
Елена Жихор
Елена Жихор
O.M.Beketov National University of Urban conomy in Kharkiv, Prof., D. Sc. in Economics
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Економічна безпека: Навчальний посібник
ОБ Жихор, ТМ Куценко
ХІБС УБС НБУ, 2013
282013
Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації:[монографія]
ОБ Жихор
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009
282009
Інноваційний розвиток регіону
ОБ Жихор, ТМ Куценко
УБС НБУ, 2012
272012
Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки
ОБ Жихор
Коммунальное хозяйство городов, 56-66, 2006
212006
Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві
ОБ Жихор, ЮС Балясна
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (11), 2011
192011
Модель державного регулювання розвитку регіону: стратегічні, тактичні та операційні напрями
ОБ Жихор, НВ Кузьминчук
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 21-25, 2013
182013
Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України: монографія
ОБ Жихор
Львів: Ліга-Прес, 2008
182008
Фінансова безпека підприємства як економічна категорія
О Жихор, А Фоменко
Фінансовий простір, 46-48, 2012
172012
Оценка эффективности инновационных проектов предприятия
ЕБ Жихор
Харьков: Харьковский политехнический институт, 2002
162002
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ЮА Дайновський, ОБ Жихор, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
152012
Теоретичні аспекти щодо визначення сутності поняття «капітал підприємства»
ОБ Жихор, IM Шматько
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (11), 2011
142011
Сучасні загрози економічній безпеці України
О Жихор, В Баранова
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
132015
Теоретичні основи формування інноваційної політики розвитку регіонів
ОБ Жихор
Науковий вісник НЛТУ України 18 (7), 284-288, 2008
122008
Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія
ЛФ Кондусова, ІІ Нескородова, ІІ Алексєнко
Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011
112011
Потенціал інноваційного розвитку регіонів України та його резерви
ОБ Жихор
Вісник Львівської державної фінансової академії 16, 2-12, 2009
112009
Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація та управління …
ОБ Жихор
Жихор ОБ–Харків, 2002
112002
Роль теорій інновацій та інноваційного розвитку у формуванні регіональної інноваційної політики
ОБ Жихор
Економіка промисловості, 132-137, 2009
102009
Інвестиційна привабливість підприємства як об’єкт управління
ОБ Жихор, ММ Москвич
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (13), 118-123, 2012
92012
Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання
ОБ Жихор, ТМ Куценко
Видавництво УжнУ, 2011
92011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20