Follow
Елена Жихор
Елена Жихор
O.M.Beketov National University of Urban conomy in Kharkiv, Prof., D. Sc. in Economics
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації: монографія
ОБ Жихор
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009
272009
Економічна безпека: Навчальний посібник
ОБ Жихор, ТМ Куценко
ХІБС УБС НБУ, 2013
242013
Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки
ОБ Жихор
Коммунальное хозяйство городов, 56-66, 2006
232006
Інноваційний розвиток регіону
ОБ Жихор, ТМ Куценко
УБС НБУ, 2012
212012
Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві
ОБ Жихор, ЮС Балясна
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (11), 2011
182011
Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України: монографія
ОБ Жихор
Львів: Ліга-Прес, 2008
172008
Фінансова безпека підприємства як економічна категорія
О Жихор, А Фоменко
Фінансовий простір, 46-48, 2012
162012
Оценка эффективности инновационных проектов предприятия
ЕБ Жихор
Харьков: Харьков. политехн. ин-т, 2002
152002
Модель державного регулювання розвитку регіону: стратегічні, тактичні та операційні напрями
ОБ Жихор, НВ Кузьминчук
Університет банківської справи Національного банку України, 2013
132013
Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія
ЛФ Кондусова, ІІ Нескородова, ІІ Алексєнко
Х.: ХНЕУ 278, 13, 2011
112011
Теоретичні аспекти щодо визначення сутності поняття «капітал підприємства»
ОБ Жихор, IM Шматько
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (11), 2011
112011
Потенціал інноваційного розвитку регіонів України та його резерви
ОБ Жихор
Вісник Львівської державної фінансової академії 16, 2-12, 2009
112009
Роль теорій інновацій та інноваційного розвитку у формуванні регіональної інноваційної політики
ОБ Жихор
Економіка промисловості, 132-137, 2009
102009
Теоретичні основи формування інноваційної політики розвитку регіонів
ОБ Жихор
Науковий вісник НЛТУ України 18 (7), 284-288, 2008
102008
Сучасні загрози економічній безпеці України
О Жихор, В Баранова
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
92015
Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання
ОБ Жихор, ТМ Куценко
Видавництво УжнУ, 2011
92011
Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація та управління …
ОБ Жихор
Жихор ОБ–Харків, 2002
92002
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
ОБ Жихор, ТМ Куценко
Экономика развития, 52-58, 2011
82011
Типологія регіонів України за інноваційною проблемністю
ОБ Жихор, ОМ Мельник
Науковий вісник НЛТУ України 19 (10), 117-123, 2009
82009
Інноваційна політика розвитку регіону (на прикладі Львівської області)
ОБ Жихор, МС Яворський
Регіональна економіка, 177-184, 2007
82007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20