Елена Жихор
Елена Жихор
O.M.Beketov National University of Urban conomy in Kharkiv, Prof., D. Sc. in Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації:[монографія]
ОБ Жихор
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009
262009
Економічна безпека: Навчальний посібник
ОБ Жихор, ТМ Куценко
ХІБС УБС НБУ, 2013
202013
Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки
ОБ Жихор
Коммунальное хозяйство городов, 56-66, 2006
202006
Інноваційний розвиток регіону
ОБ Жихор, ЕБ Жихор, ТМ Куценко, ТН Куценко
УБС НБУ, 2012
192012
Оценка эффективности инновационных проектов предприятия
ЕБ Жихор
Харьков: Харьков. политехн. ин-т, 2002
162002
Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України: монографія
ОБ Жихор
Львів: Ліга-Прес, 2008
142008
Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві
ОБ Жихор, ЮС Балясна
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
122011
Теоретичні основи формування інноваційної політики розвитку регіонів
ОБ Жихор
Науковий вісник НЛТУ України 18 (7), 2008
112008
Фінансова безпека підприємства як економічна категорія
О Жихор, А Фоменко
Фінансовий простір, 46-48, 2012
102012
Потенціал інноваційного розвитку регіонів України та його резерви
ОБ Жихор
Вісник Львівської державної фінансової академії, 100-110, 2009
102009
Модель державного регулювання розвитку регіону: стратегічні, тактичні та операційні напрями
ОБ Жихор, НВ Кузьминчук
Університет банківської справи Національного банку України, 2013
92013
Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання
ОБ Жихор, ТМ Куценко
Видавництво УжнУ, 2011
92011
Сучасні загрози економічній безпеці України
О Жихор, В Баранова
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
82015
Типологія регіонів України за інноваційною проблемністю
ОБ Жихор, ОМ Мельник
Науковий вісник НЛТУ України 19 (10), 2009
82009
Роль теорій інновацій та інноваційного розвитку у формуванні регіональної інноваційної політики
ОБ Жихор
Економіка промисловості, 132-137, 2009
82009
Інноваційна політика розвитку регіону (на прикладі Львівської області)
ОБ Жихор, МС Яворський
Регіональна економіка, 177-184, 2007
82007
Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація та управління …
ОБ Жихор
Жихор ОБ–Харків, 2002
82002
Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія
ЛФ Кондусова, ІІ Нескородєва, ІІ Алексєєнко, ОБ Жихор, АО Плехатий
Х.: ХНЕУ 278, 13, 2011
72011
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
ОБ Жихор, ТМ Куценко
Экономика развития, 52-58, 2011
72011
Теоретичні аспекти щодо визначення сутності поняття «капітал підприємства»
ОБ Жихор, IM Шматько
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
72011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20