Підписатись
Елена Жихор
Елена Жихор
O.M.Beketov National University of Urban conomy in Kharkiv, Prof., D. Sc. in Economics
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Економічна безпека: Навчальний посібник
ОБ Жихор, ТМ Куценко
ХІБС УБС НБУ, 2013
282013
Інноваційний розвиток регіону
ОБ Жихор, ТМ Куценко
УБС НБУ, 2012
282012
Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації:[монографія]
ОБ Жихор
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009
282009
Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки
ОБ Жихор
Коммунальное хозяйство городов, 56-66, 2006
212006
Модель державного регулювання розвитку регіону: стратегічні, тактичні та операційні напрями
ОБ Жихор, НВ Кузьминчук
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 21-25, 2013
192013
Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві
ОБ Жихор, ЮС Балясна
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (11), 2011
192011
Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України: монографія
ОБ Жихор
Львів: Ліга-Прес, 2008
182008
Фінансова безпека підприємства як економічна категорія
О Жихор, А Фоменко
Фінансовий простір, 46-48, 2012
172012
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ЮА Дайновський, ОБ Жихор, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
162012
Оценка эффективности инновационных проектов предприятия
ЕБ Жихор
Харьков: Харьковский политехнический институт, 2002
162002
Теоретичні аспекти щодо визначення сутності поняття «капітал підприємства»
ОБ Жихор, IM Шматько
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (11), 2011
142011
Сучасні загрози економічній безпеці України
О Жихор, В Баранова
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
132015
Теоретичні основи формування інноваційної політики розвитку регіонів
ОБ Жихор
Науковий вісник НЛТУ України 18 (7), 284-288, 2008
122008
Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія
ЛФ Кондусова, ІІ Нескородова, ІІ Алексєнко
Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011
112011
Потенціал інноваційного розвитку регіонів України та його резерви
ОБ Жихор
Вісник Львівської державної фінансової академії 16, 2-12, 2009
112009
Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація та управління …
ОБ Жихор
Жихор ОБ–Харків, 2002
112002
Формування і розвиток інноваційної інфраструктури України: окреслення проблем і шляхів їх подолання
МА Козоріз, ОБ Жихор
Економіка промисловості, 111-115, 2009
102009
Роль теорій інновацій та інноваційного розвитку у формуванні регіональної інноваційної політики
ОБ Жихор
Економіка промисловості, 132-137, 2009
102009
Інвестиційна привабливість підприємства як об’єкт управління
ОБ Жихор, ММ Москвич
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (13), 118-123, 2012
92012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20