Подписаться
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Становлення модерної культури читання у Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Харківської губернії)
СК Бондаренко
72015
Лікувальні замовляння в Ізюмському районі: внутрішня форма і логіка функціонування
СК Бондаренко, ОМ Рудь, СМ Заїка
Вісн. Харк. нац. ун-ту. Сер. Історія України, українознавство: істор. та філ …, 2016
52016
Становлення «сучасного читача» (1789-1989 рр.): вітчизняний контекст
СК Бондаренко
Вісник книжкової палати, 41-43, 2015
32015
В поисках исторического образа Харьковской губернской публичной библиотеки
СК Бондаренко
Збірник наукових праць ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 4–52, 2016
22016
З історії читання на Харківщині: народні бібліотеки та їхні читачі наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
СК Бондаренко
Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної …, 2010
22010
Некрополь на Крем’янці : на шляху до історії центрального кладовища міста Ізюм
СК Бондаренко
Культурна спадщина Слобожанщини, 174 - 179, 2020
2020
Ізюмщина: краєзнавчий нарис від давнини до сучасності (до 95-ї річниці заснування Ізюмського району)
СК Бондаренко
2018
Зниклі історичні будівлі Ізюма
СК Бондаренко
Обрії Ізюмщини, 2017
2017
«Читка»: Свобода інтерпретації текстів у просвітницькій діяльності «Гуртку» Х. Алчевської (остання третина ХІХ ст.)
СК Бондаренко
Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні …, 2017
2017
Healing Spells in Izyum District: Internal Form and Logic of Functioning
СК Бондаренко, СМ Заїка, ОМ Рудь
VN Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine …, 2016
2016
Науково-практичний семінар з народознавства «Народна медицина Ізюмщини»
НВ Аксьонова, СК Бондаренко
VN Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine …, 2016
2016
Традиційна народна медицина на Ізюмщині
СК Бондаренко
http://www.cultura.kh.ua/ru/activities/projects/intangible-cultural-heritage …, 2016
2016
Сто двадцать лет истории Дома 90 на Сумской улице Харькова
СК Бондаренко, БА Рогожин, АИ Сердюк, ВВ Правдин
2016
История чтения в Харькове и губернии (1805-1905) в контексте новых историографических подходов к ее изучению
СК Бондаренко
Национальная библиотека и ее читатель: проблемы трансформации : сборник …, 2016
2016
Оптика чтения как этос: образ и взгляд в имажинистском историческом письме
СК Бондаренко
http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1273-stanyslav …, 2015
2015
Fama: парадигми і образи пам'яті у бібліотечній справі і бібліотечному просторі. Частина 2. Бібліотечний дискурс і шляхи емансипації бібліотечної пам'яті
СК Бондаренко
http://www.historians.in.ua/index.php/en/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya …, 2015
2015
Fama: парадигми і образи пам'яті у бібліотечній справі і бібліотечному просторі. Частина 1. Бібліотека як дискурсивна формація та її роль у конструюванні парадигм пам’яті
СК Бондаренко
http://www.historians.in.ua/index.php/en/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya …, 2015
2015
"Мемориальное пространство" библиотеки как "место памяти" в контексте урбанистики и городского планирования: взаимодействие и конфликт
СК Бондаренко
Румянцевские чтения - 2015 = The Rumyantsev readings - 2015: материалы …, 2015
2015
Бондаренко С. К. Культура чтения в Харьковской губернии в конце ХІХ – начале ХХ в.
СК Бондаренко
Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие …, 2015
2015
Меморіальний дискурс бібліотек як проблема сучасної гуманітаристики
СК Бондаренко
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20