Подписаться
Інна Талаш
Інна Талаш
Kryvyi Rih State Pedagogical University | Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Побудова професіограми викладача вищої педагогічної школи: рольовий підхід
ЗМ Мірошник, ІО Талаш
Проблеми сучасної психології 23, 413-425, 2014
72014
Ролеграма як засіб формування рольової структури особистості
ЗМ Мірошник, ОЮ Михайленко, ІО Талаш
4*2017
Функціонально-семантичне поле темпоральності в публіцистичних та інформаційних текстах
ІО Талаш
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2007
42007
Соціальна компетентність - якісна характеристика процесу соціалізації
ІО Талаш, ІМ Шимко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2018
32018
Часовий континуум публіцистичного дискурсу
ІО Талаш
Філологічні студії 2 (7), 247-253, 2012
32012
Культура мовлення як показник рівня сформованості національної самосвідомості
ІО Талаш
Педагогіка вищої та середньої школи, 298−304, 2010
22010
Типи часових значень як результат взаємозв’язку таксисних і темпоральних ситуацій у публіцистичних текстах
ІО Талаш
Мандрівець, 67-71, 2009
22009
Темпоральна структура тексту як диференційна ознака стилю
ІО Талаш
Мандрівець, 65-68, 2006
22006
Теоретичні засади побудови ролеграми
ІО Талаш
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2016
12016
Розвиток логічного мислення учнів початкових класів засобом проблемного навчання
ІО Талаш
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
12014
Формування етнічної ідентифікації майбутніх вчителів як шлях до розширення україномовного освітнього простору
ІО Талаш
Науковий вісник Ужгородського університету, 142-144, 2011
12011
Особливості морфологічного вираження темпоральності в публіцистичних та інформаційних текстах
ІО Талаш
Східнослов'янська філологія, 87-93, 2006
1*2006
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ШЛЯХОМ УЧАСТІ
І Талаш
Наукові інновації та передові технології, 2022
2022
РОЛЕГРАМА ЯК ТЕХНІКА КАР’ЄРНОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
І Талаш
Перспективи та інновації науки, 2022
2022
Role Methods as a Means of Forming the Competence of a Professional
З Мірошник, І Талаш
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 159-181, 2021
2021
ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ ВІД СТИЛІСТИЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТЕКСТУ
І Талаш, Д Прудивус
2021
Збірник тестових завдань з педагогічних фахових дисциплін для самостійної роботи здобувачів вищої освіти
ІМ Шимко, ІО Талаш, ІВ Размолодчикова, ІО Лисоконь, АК Зичков
2021
Особливості структури особистості та професійної діяльності педагога-філолога
І Талаш
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 348-373, 2019
2019
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ РОЛЬОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА-ФІЛОЛОГА
ІО ТАЛАШ
Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 957, 2019
2019
Феноменологія і зміст поняття особистісної зрілості
ІО Талаш
Особистісна зрілість як проблема сучасної психології 1, 41-51, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20