Вадим Слюсар (VM, Slyusar, W., Slusar)
Вадим Слюсар (VM, Slyusar, W., Slusar)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія
ПЮ Саух, ОЄ Антонова, ОС Березюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 443, 2011
272011
Феномен свободи в культурній самореалізації особистості
ВМ Слюсар
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
232012
Professional Skills and Competencies of the Future Police Officers
V Bondarenko, I Okhrimenko, O Yevdokimova, N Sydorchuk, O Dzhezhyk, ...
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY 9 (5), 35-43, 2020
142020
Насилля: соціально-філософська природа: монографія
ВМ Слюсар
Житомир: Вид-во Євенок ОО, 2017
62017
„Планшетное сознание” как субъективная составляющая „рационального насилия” в глобализированном мире
ВМ Слюсар
Studia Warmińskie, 51-61, 2015
62015
Интеллигенция как объект насилия в период трансформации общества
ВМ Слюсар
Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник …, 2012
62012
Постмодерністський фемінізм про детермінацію самореалізації особистості
ВМ Слюсар
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 153-156, 2003
62003
Деякі зауваження до визначення поняття «насилля»: соціально–філософський аспект
ВМ Слюсар
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 245-248, 2015
52015
Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен
ВМ Слюсар
Актуальні проблеми філософії та соціології, 143-148, 2015
52015
Nowa racjonalność jako atrybut przemocy w dobie globalizacji
W Slusar
Українська полоністика, 89 — 95, 2012
52012
Феномен толерантності у соціокультурному просторі сучасності
КМА Слюсар В.М.
Філософська думка, 147 – 156, 2007
5*2007
Вплив соціально-культурної кризи на самореалізацію особистості
ВМ Слюсар
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 20-24, 2007
52007
Соціальне насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах
ВМ Слюсар
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 127-132, 2016
42016
ЛН Гумилев о проблемах взаимодействия этносов
ВН Слюсар
Евразийство и мир 1 (3), 2014
42014
Насилля в епоху глобалізації: соціально-філософський аспект
ВМ Слюсар
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 17-21, 2010
42010
Індикатори виміру форм насилля у суспільних трансформаціях
V Slyusar
Філософія та політологія в контексті сучасної культури 3 (12), 227-234, 2016
32016
"Раціональне" насилля в суспільних трансформаціях
ВМ Слюсар
Актуальні проблеми філософії та соціології, 73-76, 2016
32016
Ісламофобія як інструмент «раціонального» насилля у сучасній західній суспільній свідомості
ВМ Слюсар
Аль-Калям, 27-45, 2015
32015
Поняття" агресія" у предметному полі соціальної філософії в контексті дослідження проблем насилля
ВМ Слюсар
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія …, 2014
32014
РАЦІОНАЛЬНЕ НАСИЛЛЯ ЯК АТРИБУТ ВЛАДИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
В Слюсар
Studia Politologica Ucraino-Polona, 82 – 85, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20