Юрій Прокопович Битяк
Юрій Прокопович Битяк
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-практичний коментар/редкол
К України
ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш та ін, 2011
545*2011
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
3202005
Адміністративне право України
ВБ Авер’янов
Академічний курс: підручник: у 2, 2004-2005, 2004
2652004
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право 243, 2005
2612005
Науково-практичний коментар/ВБ Авер’янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін та ін.; Ред. кол. ВЯ Тацій, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та ін
К України
Х: Право, 2003
1872003
Административное право Украины (Общая часть): учебное пособие
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Х.: Одиссей, 12-13, 1999
1811999
Адміністративне право України: конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
1491996
Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
ЮП Битяк
Ярослава Мудрого 419, 380-419, 2006
1052006
Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй, АТ Комзюк
Харків: Укр. юрид. академія, 1994
961994
Правова природа адміністративних договорів
Ю Битяк
видавництво" Право", 2001
392001
Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
Ю Битяк
видавництво" Право", 2003
332003
Адміністративне право: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук
Х.: Право, 2010
312010
Державна служба та розвиток її демократичних основ
ЮП Битяк
Харків: Укр. юрид. академія, 1990
281990
Адмiнiстративне право України: пiдручник та iн.; за ред. ЮП Битяка
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
272005
Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності
Ю Битяк
Право України, 4-11, 2011
252011
Адміністративне право України: підручник для юридичних вузів і фак.
ЮП Битяк, ВВ Богуцький, ВМ Гаращук
ЮП Битяка. X.,–2000.–520 с, 2000
212000
Державна служба в Україні, її види
Ю Битяк
видавництво" Право", 2000
212000
Административное право Украины: Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец І Под ред. ЮП Бь| тя-ка.-2-е изд., перераб. и доп
ЮП Битяк, ВВ Богуцкий, ВН Гаращук
Х.: Право, 576, 2003
192003
та ін. Конституційноправові засади становлення української державності/За ред. ВЯ Тація, ЮМ Тодики
ОГД ВЯ Тацій, ЮМ Тодика
Право, 2003
19*2003
Государственная служба в СССР и развитие ее демократических основ: учеб. пособие для студентов
ЮП Битяк
К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 35, 1990
191990
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20