Ганна Сілакова Анна Силакова Hanna Silakova
Ганна Сілакова Анна Силакова Hanna Silakova
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості в умовах глобалізації економіки
ТА Говорушко, ГВ Сілакова
182013
Оптимізація структури капіталу підприємства на основі використання теоретикоігрового підходу
ГВ Сілакова, ОО Сопіженко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 114-119, 2013
112013
Бюджетна система
ТА Говорушко, ОА Гнатенко, НІ Обушна, ІП Ситник, СМ Еш, ...
72014
Формування системи управління інноваційною діяльністю підприємств
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
72012
Забезпечення інноваційного розвитку підприємств шляхом використання первинного публічного розміщення акцій
ОМ Пєтухова
Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE …, 2012
62012
Оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств
ГВ Сілакова
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2009
62009
Розвиток моделей інноваційного процесу
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
ЖДТУ, 2011
42011
Управління ризиками інноваційної діяльності
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
32012
Використання первинного публічного розміщення акцій (IPO) як перспективного способу фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ОМ Пєтухова
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://dspace …, 0
3
Управління фінансовою безпекою підприємства
ПМ Рубанов, АВ Макарова
Сумський державний університет, 2013
22013
Методи фінансового планування на підприємстві
ГВ Сілакова, ОА Базіченко
22013
Сучасні тенденції іноземного інвестування в економіку України
ГВ Сілакова
Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2004
22004
Концептуальні засади розробки механізму державного управління забезпеченням економічної безпеки держави
ЛМ Акімова
Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ, 166-169, 2018
12018
Принципи та етапи розробки стратегії інноваційної діяльності підприємств
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 204-209, 2012
12012
Формування інноваційно-інвестиційного розвитку з урахуванням стадії життєвого циклу підприємства
ГВ Сілакова, ОМ Пєтухова
Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах: Матеріали …, 2018
2018
Моніторинг фінансової стійкості як складова фінансового менеджменту підприємства
ГВ Сілакова
II International scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors …, 2018
2018
Equity capital as an instrument of financial security of an enterprise
H Silakova, O Pietukhova
IX International scientific conference «Problems of public security …, 2018
2018
Формування системи економічної безпеки інноваційного розвитку підприємства
ГВ Сілакова, ОМ Пєтухова
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні …, 2018
2018
Аналіз власного капіталу як фактору забезпечення фінансової безпеки підприємств
ГВ Сілакова, ОМ Пєтухова
Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах …, 2018
2018
Заходи запобігання загрозам фінансовій безпеці підприємства
ГВ Сілакова
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», 27-31, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20