Ганна Сілакова Анна Силакова Hanna Silakova
Ганна Сілакова Анна Силакова Hanna Silakova
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості в умовах глобалізації економіки
ТА Говорушко, ГВ Сілакова
132013
Оптимізація структури капіталу підприємства на основі використання теоретикоігрового підходу
ГВ Сілакова, ОО Сопіженко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 114-119, 2013
122013
Формування системи управління інноваційною діяльністю підприємств
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
82012
Бюджетна система
ТА Говорушко, ОА Гнатенко, НІ Обушна, ІП Ситник, СМ Еш, ...
72014
Забезпечення інноваційного розвитку підприємств шляхом використання первинного публічного розміщення акцій (ІРО)
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
62012
Оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств
ГВ Сілакова
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2009
62009
Розвиток моделей інноваційного процесу
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
52011
Управління ризиками інноваційної діяльності
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
42012
Методи фінансового планування на підприємстві
ГВ Сілакова, ОА Базіченко
32013
Використання первинного публічного розміщення акцій (IPO) як перспективного способу фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ОМ Пєтухова
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://dspace …, 0
3
Сучасні тенденції іноземного інвестування в економіку України
ГВ Сілакова
22004
Концептуальні засади розробки механізму державного управління забезпеченням економічної безпеки держави
ЛМ Акімова
Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ, 166-169, 2018
12018
Центральний банк і грошово-кредитна політика
ТА Говорушко
12015
Підходи щодо формування кредитної політики комерційного банку
ГВ Сілакова, ЯЕ Розіна
Формування ринкових відносин в Україні, 48-53, 2013
12013
Принципи та етапи розробки стратегії інноваційної діяльності підприємств
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 204-209, 2012
12012
Формування інноваційно-інвестиційного розвитку з урахуванням стадії життєвого циклу підприємства
ГВ Сілакова, ОМ Пєтухова
Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах: Матеріали …, 2018
2018
Моніторинг фінансової стійкості як складова фінансового менеджменту підприємства
ГВ Сілакова
II International scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors …, 2018
2018
Equity capital as an instrument of financial security of an enterprise
H Silakova, O Pietukhova
IX International scientific conference «Problems of public security …, 2018
2018
Формування системи економічної безпеки інноваційного розвитку підприємства
ГВ Сілакова, ОМ Пєтухова
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні …, 2018
2018
Аналіз власного капіталу як фактору забезпечення фінансової безпеки підприємств
ГВ Сілакова, ОМ Пєтухова
Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20