Ганна Сілакова Анна Силакова Hanna Silakova
Ганна Сілакова Анна Силакова Hanna Silakova
Інститут післядипломної освіти НУХТ
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості в умовах глобалізації економіки: монографія
ТА Говорушко, ГВ Сілакова
К.: Логос, 2013
142013
Оптимізація структури капіталу підприємства на основі використання теоретикоігрового підходу
ГВ Сілакова, ОО Сопіженко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 114-119, 2013
92013
Формування системи управління інноваційною діяльністю підприємств
ОМ Пєтухова
Наук. праці Нац. ун-ту харч. технологій, 174-180, 2012
62012
Забезпечення інноваційного розвитку підприємств шляхом використання первинного публічного розміщення акцій
ОМ Пєтухова
Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE …, 2012
62012
Бюджетна система
ТА Говорушко
Навчальний посібник.–Львів, 230-234, 2014
42014
Розвиток моделей інноваційного процесу
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
ЖДТУ, 2011
42011
Оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств
ГВ Сілакова
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2009
42009
Використання первинного публічного розміщення акцій (IPO) як перспективного способу фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ОМ Пєтухова
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://dspace …, 0
3
Управління ризиками інноваційної діяльності
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
Режим доступу: http://dspace. nuft. edu. ua/jspui/bitstream/123456789/10155 …, 0
3
Управління фінансовою безпекою підприємства
ПМ Рубанов, ПН Рубанов, АВ Макарова
Сумський державний університет, 2013
22013
Методи фінансового планування на підприємстві
ГВ Сілакова, ОА Базіченко
URL: http://dspace. nuft. edu. ua/jspui/bitstream/123456789/10326/1/20. pdf, 0
2
Концептуальні засади розробки механізму державного управління забезпеченням економічної безпеки держави
ЛМ Акімова
Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ, 166-169, 2018
12018
Принципи та етапи розробки стратегії інноваційної діяльності підприємств
ОМ Пєтухова, ГВ Сілакова
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 204-209, 2012
12012
Сучасні тенденції іноземного інвестування в економіку України
ГВ Сілакова
Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2004
12004
Формування інноваційно-інвестиційного розвитку з урахуванням стадії життєвого циклу підприємства
ГВ Сілакова, ОМ Пєтухова
Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах: Матеріали …, 2018
2018
Моніторинг фінансової стійкості як складова фінансового менеджменту підприємства
ГВ Сілакова
II International scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors …, 2018
2018
Equity capital as an instrument of financial security of an enterprise
H Silakova, O Pietukhova
IX International scientific conference «Problems of public security …, 2018
2018
Формування системи економічної безпеки інноваційного розвитку підприємства
ГВ Сілакова, ОМ Пєтухова
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні …, 2018
2018
Аналіз власного капіталу як фактору забезпечення фінансової безпеки підприємств
ГВ Сілакова, ОМ Пєтухова
Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах …, 2018
2018
Заходи запобігання загрозам фінансовій безпеці підприємства
ГВ Сілакова
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», 27-31, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20