Валерий Неспрядько
Валерий Неспрядько
НМУ им.А.А.Богомольца, стоматологический факультет, кафедра ортопедической стоматологии
Verified email at nmu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы в стоматологии
АВ Борисенко, ВП Неспрядько
К.: Книга плюс, 2001
1252001
Ортопедична стоматологія
ММ Рожко, ВП Неспрядько
К.: Книга плюс 552, 1л, 2003
1142003
Нарушение окклюзионных взаимоотношений при повреждении первых моляров
ВП Неспрядько, ЗЕ Жегулович, АЕ Захарова
Стоматология, 23-28, 2006
222006
Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики
ВП Неспрядько, ПВ Куц
Харків: ВПП «Контраст, 2009
182009
Зубопротезна техніка
ММ Рожко, ВП Неспрядько
К.: Книга плюс 543, 3, 2006
142006
Стоматологічний статус дитячого населення, що проживає в умовах дії малих доз раді ації
ЛО Хоменко, ВП Неспрядько, ОФ Кононович, НВ Бiденко, ГI Василенко
Вісник стомато логії, 223-227, 1995
121995
Патогенез, клиника и лечение непрорезавшихся зубов
ВП Неспрядько
ВП Неспрядько Киев, 1985—28 с, 1985
121985
Анализ причин нарушения фиксации несъемных зубных протезов
ВП Неспрядько, АА Прийма, ВБ Новицкий
Вісник стоматології, 32-34, 2002
112002
Диагностика и комплексное лечение заболеваний периодонта
ЛГ Борисенко, ЕА Мирная
БГМУ, 2014
102014
Ортопедична стоматологія
ВП Неспрядько, ММ Ражко
Ортопедична стоматологія.–К.: Книга плюс, 139-140, 2001
102001
Особливостi перебiгу симптомокомплексу нестерпностi сплавiв металiв за даними клiнiко-лабораторних дослiджень
ВП Неспрядько, ВМ Волинець
Вiсник стоматологiї, 220, 1997
101997
Особливості перебігу симптомокомплексу нестерпності сплавів металів за даними клініко-лабораторних досліджень
ВП Неспрядько, ВМ Волинець
Вісник стоматології, 14, 1997
101997
Дентальна імплантологія
ВП Неспрядько
Основи теорії та практики, 2009
92009
Методичні основи розрахунку трудового навантаження стоматолога-ортопеда і зубного техніка при різних організаційних формах виготовлення ортопедичних конструкцій
ВА Лабунець, ВП Неспрядько, КМ Косенко
Методичні реком./Лабунець ВА, Неспрядько ВП, Косенко КМ–Одеса, 1999
91999
Суглобовий фактор при ортодонтичному лікуванні: матеріали міжнар. конф.«Актуальні проблеми ортодонтії»
ВП Неспрядко
Львів: дооо, 48-50, 2010
82010
Усунення оклюзійних порушень у пацієнтів з втратою перших постійних молярів як етап підготовки до ортопедичного лікування
ВП Неспрядько, ГЄ Захарова, ПЮ Прокопьєва
Науковий вісник НМУ ім. ОО Богомольця, 124-128, 2009
82009
Особливості ортопедичного лікування хворих з поєднанням повної та часткової втрати зубів
ВП Неспрядько, ОВ Барановський, ДО Тихонов
Вісник проблем біології і медицини.–2013.–Вип 1, 173-177, 2013
72013
Вопросы воспроизведения окклюзии в зубных протезах
ВП Неспрядько, ЗЕ Жегулович
Современная ортопедическая стоматология, 42, 2007
72007
Вплив хімічного методу дезінфекції на геометричні параметри силіконових відбитків і гіпсових моделей, виготовлених за ними
ВП Неспрядько, ВО Шевчук, МД Омельяненко, НВ Лисейко
Современная стоматология, 92-95, 2011
62011
Дентальна імплантологія: монографія
ВП Неспрядько
Неспрядько ВП, Куц ПВ–Харків: Контраст, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20