Подписаться
Oklander Michael, Окландер Михаил Анатольевич,  Окландер Михайло Анатолійович
Oklander Michael, Окландер Михаил Анатольевич, Окландер Михайло Анатолійович
Подтвержден адрес электронной почты в домене beiti.opu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинг: [підручник]
АФ Павленко, ІЛ Решетнікова, АВ Войчак, ВП Пилипчук, МА Окландер
КНЕУ, 2008
651*2008
Логістика: [підручник]
МА Окландер
Центр учбової літератури, 2008
2782008
Логістична система підприємства: [монографія]
МА Окландер
Астропринт, 2004
2022004
Маркетинг: [підручник]
В Руделіус, ОМ Азарян, ОА Виноградов, МА Окландер
Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в …, 2009
199*2009
Контури економічної логістики: [монографія]
МА Окландер
Наукова думка, 2000
179*2000
Контуры экономической логистики: [монография]
МА Окландер
Наукова думка, 2000
1792000
Проблеми формування маркетингової системи країни: [монографія]
МА Окландер
Наукова думка, 2002
1482002
Промислова логістика: [навч. посібник]
МА Окландер, ОП Хромов
Центр навчальної літератури, 2004
1202004
Маркетингова цінова політика: [навчальний посібник]
МА Окландер, ОП Чукурна
Центр учбової літератури, 2011
118*2011
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія] / за ред. О.Г. Янкового
ОГ Янковой, ОБ Чернишова, СМ Цуркан, ОІ Яшкіна, Окландер
Атлант, 2013
86*2013
Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу
МА Окландер, ОО Романенко
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2015
842015
Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки: [монографія]
МА Окландер, МВ Ботушан
Астропринт, 2011
84*2011
Поведінка споживача: [навч. посіб]
МА Окландер, ІО Жарська
Центр учбової літератури, 2014
59*2014
Маркетинг и логистика в предпринимательстве: [монографія]
МА Окландер
АП НТ и ЭИ, 1996
58*1996
Логiстична система пiдприємства: монографiя
МА Окландер
Астропринт, 2004
472004
Lohistychna systema pidpryiemstva: [monograph]
MA Oklander
Astroprynt, 2004
45*2004
Lohistyka: [Logistics]
MA Oklander
Tsentr navchalnoi literatury, 2008
382008
Концепция промышленной логистики
МА Окландер
Экономика Украины, 1993
381993
Інноваційні методи впливу на споживачів: аромамаркетинг
Окландер
Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011
362011
Логiстика: пiдручник
МА Окландер
Центр учбової літератури, 2008
352008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20