Follow
Людмила Пешук
Людмила Пешук
професор, доктор с-г.н. Дніпровський національний Університет ім.Олеся Гончара
Verified email at dnu.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Біохімія та технологія олієжирової сировини
ЛВ Пешук, ТТ Носенко
752008
Оптимальные сроки использования молочных коров
ЛВ Пешук
722002
Технологія парфумерно-косметичних продуктів
ЛВ Пешук, ЛІ Бавіка, ІМ Демідов
К.: Центр учбової літератури 376, 2007
642007
Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса та м’ясопродукті. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
МО Янчева, ОБ Дроменко
Харків: ХДУХТ, 2019
602019
Воспроизводительная способность коров
Л Пешук
Молочное и мясное скотоводство, 13-15, 2002
322002
Rational use of the collagen
L Peshuk, O Galenko, N Budnyk
182014
Технологія купажованих жирів збалансованого жирнокислотного складу: монографія
СВ Іванов, ЛВ Пешук, ІГ Радзієвська
К. НУХТ, 2013
162013
Влияние генотипа и других факторов на заболеваемость коров маститом
ЛВ Пешук
141999
Проблема маститу в стадах великої рогатої худоби молочного напряму
ЛВ Пешук
132001
Подовжити строк продуктивного довголіття молочних корів
Л Пешук
Режим доступу: http://propozitsiya. com/ua/podovzhiti-strok-рroduktivnogo …, 2002
122002
Перспективи використання вторинної кверцетинвмісної сировини (лушпиння цибулі та часнику) і лікарських трав у технології спеціальних м'ясних продуктів
ЛВ Пешук, ТМ Іванова, ЮВ Гавалко
102016
Фiзико-хiмiчнi та бiохiмiчнi основи технологiї м’яса та м’ясопродуктiв
МО Янчева, ЛВ Пешук, ОБ Дроменко
102009
Природна резистентність червоної молочної худоби
ЛВ Пешук
102002
Зв'язок між селекційними ознаками у корів жирномолочного типу
ЛВ Пешук, ЮП Полупан
Херсонський державний аграрний університет, 1999
91999
Культивування Pleurotus ostreatus (Jacq.) Kumm. на рослинних відходах
ТА Круподьорова, ВЮ Барштейн, ЛВ Пешук, ОІ Гащук, ЄЄ Костенко
82014
Розробка м’ясних геродієтичних продуктів–пріоритетний науковий напрямок
ЛВ Пешук, ОІ Гащук, ОЄ Москалюк, ІІ Гагач
82014
Анализ возможных причин быстрого распостранения мутации ВLAD (иммунодефицита) у крупного рогатого скота
ВИ Глазко, ЛВ Пешук
81997
Разработка мясного паштета повышенной биологической ценности
ОЕ Москалюк, АИ Гащук, ЛВ Пешук, ОА Чернюшок
Пищевая промышленность: наука и технологии, 9-13, 2017
72017
Удосконалення технології майонезів з використанням рослинної сировини
ВО Бахмач, ЛВ Пешук
Харчова промисловість, 27-31, 2015
72015
М’ясо птиці–дієтичне, а галузь перспективна і економічно вигідна
ЛВ Пешук
72006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20