Перенесієнко Ігор Петрович
Перенесієнко Ігор Петрович
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Подтвержден адрес электронной почты в домене nbuv.gov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Використання можливостей соціальної інтернет-мережі Facebook у роботі бібліотек
ІП Перенесієнко
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 203-212, 2013
52013
Класифікація Двокрапкою та її автор–взаємозв’язок в еволюційності епохи
ОО Сербін, ІП Перенесієнко
Вісн. Кн. палати, 13-16, 2014
32014
Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу
ІП Перенесієнко
Вісник Книжкової палати, С. 26-29, 2014
22014
Отображение исторических периодов развития образования в библиотечно-библиографической классификации советского периода
ИП Перенесиенко
Румянцевские чтения-2013, 46-52, 2013
22013
Внесок Антоніо Мальябеккі у справу систематизації книжкових зібрань
ІП Перенесієнко
Бібліотечний вісник, 34-39, 2012
22012
Особливості інтеграції електронних тематичних ресурсів у сучасний інформаційний простір
ІП Перенесієнко
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 315-327, 2017
12017
Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів організації інформації
ІП Перенесієнко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 36-44, 2017
1*2017
Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій у веб-середовищі
ІП Перенесієнко
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, С …, 2016
12016
Библиотечная систематизация как компонент обеспечения результативности информационного поиска
ИП Перенесиенко
Библиотека и общество: проблемы и направления развития: материалы V Междунар …, 2014
12014
Таблиці територіальних типових поділів Канади у процесах сучасної бібліотечної систематизації
ІП Перенесієнко
Бібліотечний вісник, 25-31, 2013
12013
Технологічна реалізація об’єктно-тематичного доступу до бібліотечних електронних ресурсів
ІП Перенесієнко
Humanities and Social Sciences, 38, 0
1
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕМАТИЧНОГО ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕЧНИХ КОЛЕКЦІЙ
ІП ПЕРЕНЕСІЄНКО
2018
Особенности применения предметизации и систематизации при организации тематической электронной библиотеки
П И.
Библиотека в XXI веке: молодежь в науке: материалы IX Междунар. науч.-практ …, 2018
2018
Використання онтологій в організації електронних бібліотечних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки
ІП Перенесієнко
Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного …, 2016
2016
Бібліотечна систематизація в організації доступу до електронного каталогу (на прикладі ЕК НБУВ)
І Перенесієнко
2015
Особенности информационного анализа документа как процесса библиотечной систематизации
ИП Перенесиенко
Румянцевские чтения – 2014 [Текст] = The Rumyantsev readings – 2014 …, 2014
2014
Бібліотечна систематизація як інструмент дослідження книжкових колекцій
ІП Перенесієнко
Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми …, 2013
2013
Facebook и библиотека: анализ украинского сегмента
ИП Перенесиенко
Библиотека и общество: история, реальность, перспективы взаимодействия …, 2012
2012
Âíåñîê Àíòîí³î Ìàëüÿáåêê³ ó ñïðàâó ñèñòåìàòèçàö³¿ êíèæêîâèõ ç³áðàíü
І Перенесієнко
Çì³ñò Contents, 234, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19