Є.О.Мічурін
Є.О.Мічурін
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Ukraine)
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): монографія
ЄО Мічурін
Х.: Юрсвіт, НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2008
922008
Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект)
ЄО Мічурін
Київ: Б. в., 2009
372009
Обмеження майнових прав фізичних осіб (загальні положення): монографія
ЄО Мічурін
Х.: Юрсвіт, 110-116, 2007
252007
Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло
ЄО Мічурін
Харків: Б. в., 2000
242000
Межі та обмеження цивільних прав
ЄО Мічурін
Право і безпека, 212-215, 2010
222010
наук.-практ. комент.(пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позиції вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців)/за ред
Ц кодекс України
ІВ Спасибо-Фатєєвої. Харків 1, 2010
202010
Житлове право України: науково-практичний посібник
СО Сліпченко, ЄО Мічурін, ОВ Соболев
Харків: Еспада, 2003
192003
Житлове право України: науково-практичний посібник
СО Сліпченко, ЄО Мічурін, ОВ Соболев
Харків: Еспада, 2003
192003
Правочини з житлом
ЄО Мічурін
Х.: Юрсвіт, 2005
162005
Правочини з житлом
ЄО Мічурін
Х.: Юрсвіт, 2005
162005
Техніка складання договорів: науково-практичний посібник
ЄО Мічурін
Харків: Юрсвіт, 2006
15*2006
Осуществление и ограничения имущественных прав
ЕА Мичурин
Юрист, 2011
142011
Осуществление и ограничения имущественных прав
ЕА Мичурин
Юрист, 2011
142011
Обмеження прав осіб щодо володіння, користування, розпорядження майном
ЄО Мічурін
Право України, 103-108, 2006
132006
Житлове право України. Науково-практичний посібник
ЄО Мічурін, СО Сліпченко, ОВ Соболев
Харків: Еспада, 2004
132004
Гражданское право: учебное пособие
ЕА Мичурин
Харьков: Юрсвит, 2006
11*2006
Договоры с жильём: анализ возникающих проблем и пути их разрешения
ЕА Мичурин
М, 2001
102001
Договоры с жильем: анализ возникающих проблем и пути их разрешения
ЕА Мичурин
В сб. Юридический Харьков, 4-8, 2001
102001
Спадкове право: практика застосування
ЄО Мічурін, СО Сліпченко, ОЄ Кухарєв
Харків: Юрсвіт, 2009
82009
Обмеження права на житло
ЄО Мічурін
К.: Академія правових наук України, НДІ Приватного права та підприємництва, 2006
82006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20