Follow
Є.О.Мічурін
Є.О.Мічурін
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Ukraine)
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): монографія
ЄО Мічурін
Х.: Юрсвіт, НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2008
1152008
Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект)
ЄО Мічурін
Київ: Б. в., 2009
542009
Обмеження майнових прав фізичних осіб (загальні положення): монографія
ЄО Мічурін
Х.: Юрсвіт, 110-116, 2007
312007
Межі та обмеження цивільних прав
ЄО Мічурін
Право і безпека, 212-215, 2010
282010
Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло
ЄО Мічурін
Харків: Б. в., 2000
272000
наук.-практ. комент.(пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позиції вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців)/за ред
Ц кодекс України
ІВ Спасибо-Фатєєвої. Харків 1, 2010
232010
Правочини з житлом
ЄО Мічурін
Х.: Юрсвіт, 2007
202007
Обмеження прав осіб щодо володіння, користування, розпорядження майном
Є Мічурін
Право України, 103-108, 2006
182006
Техніка складання договорів: науково-практичний посібник
ЄО Мічурін
Харків: Юрсвіт, 2006
18*2006
Осуществление и ограничения имущественных прав
ЕА Мичурин
Юрист, 2011
172011
Осуществление и ограничения имущественных прав
ЕА Мичурин
Юрист, 2011
172011
Гражданское право: учебное пособие
ЕА Мичурин
Харьков: Юрсвит, 2006
14*2006
Правова природа штучного інтелекту
ЄО Мічурін
Форум права 64 (5), 67-75, 2020
132020
Житлове право України: науково-практичний посібник
ЄО Мічурін, СО Сліпченко, ОВ Соболев
Мічурін ЄО, Сліпченко СО, Соболев ОВ–Х.: Еспада, 2004
132004
Особливості правового режиму житла та його співвідношення з іншими видами нерухомого майна
Є Мічурін
Право України, 91-93, 2002
132002
Місце обмежень майнових прав фізичних осіб в системі цивільного права України
Є Мічурін
Право України, 114-117, 2007
122007
Спадкове право: практика застосування
ЄО Мічурін, СО Сліпченко, ОЄ Кухарєв
Харків: Юрсвіт, 2009
112009
Договоры с жильём: анализ возникающих проблем и пути их разрешения
ЕА Мичурин
М, 2001
112001
Договоры с жильем: анализ возникающих проблем и пути их разрешения
ЕА Мичурин
Мичурин ЕА–Харьков: Харьков юридический, 2001
112001
Житлове право України: наук.-практ. посіб.
ЄО Мічурін
Х.: Еспада, 318, 2001
102001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20