Ishchenko Mykola
Ishchenko Mykola
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Verified email at knu.edu.ua
TitleCited byYear
Помехоустойчивое кодирование в телекоммуникационных системах: учеб. пособ./Банкет ВЛ, Иващенко ПВ, Ищенко НА–Одесса: ОНАС им
ВЛ Банкет
АС Попова, 2011
72011
Пространственно-временное кодирование – эффективный метод помехоустойчивой передачи цифровой информации в системах мобильной связи
АЕД В.Л. Банкет, Н.А. Ищенко
Зв’язок, С.40 – 43, 2004
32004
Efficiency of construction of a cellular network on the basis of WiMAX technology
I Mykola, G Arseny
2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics …, 2018
12018
Впровадження мережі NGN на ПрАТ «Південний ГЗК»
МО Іщенко, ГІ Артем’єв
Іщенко МО, Артем’єв ГІ Науковий журнал" Нові технології, 35, 2012
12012
Система зв’язку на основі IP-телефонії для Південного ГЗК
АГІ Іщенко М.О., Іщенко Л.Ф.
Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць, 236-240, 2012
1*2012
Моніторинг розвитку дистанційного навчання в Україні
ІЛФ Іщенко М.О.
Наукові праці: Науково-методичний журнал. Комп’ютерні технології 161 (173 …, 2011
1*2011
Впровадження мережі NGN на ПрАТ «Південний ГЗК»
ГІА М.О. Іщенко
Науковий журнал "Нові технології", 44-47, 2012
2012
Впровадження ІР-телефонії на промислових підприємствах (на прикладі ВАТ «Південний Гірничозбагачувальний Комбінат»)
ГІА М.О. Іщенко
Вісник Хмельницького національного університету «технічні науки», 156-160, 2012
2012
Програмне забезпечення підтримки рішень для керування буровибуховими роботами
МОІ А.І. Купін, І.О. Музика
Системі технології. Регіональний міжвузовський збірник наукових праць, 103-109, 2012
2012
Завадостійке кодування в телекомунікаційних системах: навч. посіб. з вивчення модуля 4 дисципліни ТЕЗ
МОІ В.Л. Банкет, П.В. Іващенко
ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011
2011
Завадостійкость системи безпроводового зв’язку в каналах з просторово-часовим кодуванням
ХІВ Іщенко М.О.
Наукові праці: Науково-методичний журнал. Комп’ютерні технології 161 (173 …, 2011
2011
Завадостійкість системи передавання з просторово-часовим кодуванням
БМЮ Іщенко М.О., Персин А.Д.
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія міжнародна науково …, 2010
2010
Розвиток дистанційного навчання в Одеський національній академії зв’язку ім. О.С. Попова
ІМО Хіхловська І.В.
Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального …, 2010
2010
Сигнально - кодові конструкції для систем безпроводового зв′язку з просторово - часовим кодуванням
ІМ Олександрович
2009
Анализ помехоустойчивости в системах связи с пространственно-временным кодированием
БМЮ Ищенко Н.А., Персин А.Д.
Сучасні проблеми радіо-електроніки, телекомунікацій та приладобудування: IV …, 2009
2009
Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового зв’язку з просторово-часовим кодуванням
ІМ О.
Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: друга …, 2009
2009
Структура решетчатых кодов, сигнально-кодовых конструкций и оценка их характеристик
ВЛ Банкет, НА Ищенко, СЮ Манаков
Научные труды ОНАС им. АС Попова, 2007
2007
Метод переборного пошуку оптимальних згорткових кодів
ВЛ Банкет, МО Іщенко
Научные труды ОНАС им. АС Попова, 2007
2007
Характеристики згорткових кодів для систем з просторово-часовим кодуванням
ІМ О.
Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: перша …, 2007
2007
Структура решетчатых кодов, сигнально-кодовых конструкций и оценка их характеристик
МСЮ Банкет В.Л., Іщенко М.О.
Праці ОНАЗ, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20