Follow
Зуєва, Альона Борисівна (AB Zuieva)
Зуєва, Альона Борисівна (AB Zuieva)
Other namesAl`ona Zuyeva
Інститут професійної освіти НАПН України
Verified email at ivet.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів
ЛА Карташова, ВВ Юрженко, АГ Гуралюк, ЛВ Липська, ЛС Гуменна, ...
" Полісся", 2017
192017
Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі
ЛВ Липська, АБ Зуєва, ОМ Прохорчук
Полісся, 2019
122019
Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва
АБ Зуєва
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у…, 2013
92013
Роль SMART-технологій у навчальному процесі професійних навчальних закладів
ЛВ Липська
МАТЕРІАЛИ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ…, 2018
62018
Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок ХХІ століття: Енциклопедичне видання
ВО Радкевич, ОВ Бородієнко, ОВ Лапа, А Зуєва, Л Гуменна, ...
" Полісся", 2021
52021
Критерії діагностування якості SMART-комплексу для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
АБ Зуєва
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України…, 2018
52018
Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
МА Пригодій, АМ Гуржій, ЛВ Липська, ОД Гуменний, АБ Зуєва, ...
Полісся, 2019
42019
Професійне мислення фахівців як проблема професійної педагогіки
ВІ Свистун, АБ Зуєва, ЕМ Луговська
Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія/за ред. ОА…, 2017
42017
Інститут професійної освіти НАПН України (2018–2022): довідник
ВО Радкевич, МА Пригодій, ОА Тітова, ЛО Базиль, ЛМ Єршова, ...
Видавництво Людмила, 2023
22023
Результати дослідження сформованості професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва
АБ Зуєва
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 68-71, 2013
22013
Змішане навчання майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час: методичний посібник
ОЛ Єршова, АБ Зуєва, ВА Кручек, ЛА Майборода, ОП Радкевич, ...
Ін-т проф. освіти НАПН України, 2023
12023
Priorities And Problems In The Development Of Modern Information Technologies In Education
N Prykhodkina, H Tymoshko, A Zuieva, O Sholokh, M Noskova, Y Lebid
International Journal of Computer Science & Network Security 21 (6), 231-236, 2021
12021
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
АБ Зуєва
Рекомендовано до друку вченою радою Львівського державного університету…, 2017
12017
Електронний підручник аграрного напряму в професійній підготовці агротехніків
АБ Зуєва
Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали…, 2014
12014
Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів [методичні рекомендації]
АГ Гуралюк, ЛА Карташова, ВВ Юрженко, АБ Зуєва, ОВ Діденко, ...
ТОВ НВП Поліграфсервіс, 2014
12014
Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійної освіти НАПН України (2018–2022)
ВО Радкевич, ЛО Базиль, ТМ Герлянд, ІА Гриценок, ОД Гуменний, ...
ІПО НАПН України, 2023
2023
ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
А Зуєва
Науковий редактор Радкевич Валентина Олександрівна, 112, 2022
2022
Розроблення та використання мережевих навчально-методичних комплексів для підготовки кваліфікованих робітників
АМ Гуржій, МА Пригодій, ЛВ Липська, АБ Зуєва, АІ Кононенко, ...
Полісся, 2020
2020
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ
А Зуєва
Науковий редактор: Радкевич Валентина Олександрівна, директор, 219, 2020
2020
Поняття інформаційно-технологічної культури викладачів фахових дисциплін в коледжах аграрного профілю
А Зуєва
ЗБІРНИК ТЕЗ Х МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПРОФЕСІЙНЕ…, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20