Alla Lialiuk ( Baran) / Алла Миколаївна Лялюк ( Баран)
Alla Lialiuk ( Baran) / Алла Миколаївна Лялюк ( Баран)
Lesia Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі: Монографія
НІ Чухрай, РА Патора, АМ Лялюк
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008
142008
Взаємозв’язок ринку освітніх послуг і ринку праці: проблеми та способи їх вирішення
алла Лялюк
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки., С …, 2007
32007
Вплив маркетингового стратегічного планування підприємства на рівень його ринкової безпеки
АМ Лялюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Предметне поле маркетингових досліджень поведінки покупців
А Лялюк
Ефективна економіка., 2013
22013
Особливості використання стратегічного маркетингу вищими навчальними закладами
A Lialiuk
Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University 4 …, 2018
2018
Формування концепції виміру вітчизняних брендів на відповідність моделі 4-D
А Лялюк
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2016
2016
Вплив соціокультурних чинників на купівельну поведінку українського споживача
А Лялюк
Соціум. Наука. Культура. ХІ Міжнародна науковоа інтернет- конференція, 15-20, 2015
2015
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 10 від 15.06. 2016). Рецензенти: Лещук ВП–д. е …
ОМ Полінкевич
2015
Маркетингові підходи до підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на регіональному ринку праці
А Лялюк
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2015
2015
Споживчі переваги і мотивація купівлі на споживчому ринку екотоварів
А Лялюк
Економічні науки. серія «Економіка та менеджмент» Збірник наукових праць., С …, 2015
2015
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи із дисципліни" Фінансовий менеджмент"
ОД Матросов, ВО Матросова, ПО Доуртмес
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Оцінка соцільно-культурних чинників євро маркетингового середовища
А Лялюк
Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії …, 2014
2014
Дослідження впливу маркетингової політики на поведінку покупців кухонного приладдя
А Лялюк, Н Остромухова
Інноваційна економіка, 216-223, 2014
2014
Академічне підприємництво та його роль у трансфері технологій
А Лялюк
Міжнародна науково-практична конференція «Науковий парк та інноваційна …, 2013
2013
Інтелектуальна власність: робоча навчальна програма нормативної навчальної дисципліни
АМ Лялюк
2013
Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
ЛГ Ліпич, ОМ Стрішенець, ТІ Данилюк, ВІ Ліщук, ЛВ Шостак, ...
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013
2013
Evaluation urovnja udovletvorennosty buyers fyrmennoho store shoes
алла Лялюк, іванна Ковальчук
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2013
2013
Маркетингові стратегії формування лояльності клієнтів на основі матриці «витрати/доходи від обслуговування клієнтів
Лялюк
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2013
2013
Збірник тестових завдань на комплексний державний екзамен за фахом для студентів напряму підготовки 6.030504 «економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
ЛГ Ліпич, ТІ Данилюк, ЛВ Шостак, ОВ Макара, АМ Лялюк, ЛО Ющишина, ...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
2013
Робоча програма
СВ Гаврилюк
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20