Follow
Георгій Папакін, Heorgii Papakin
Георгій Папакін, Heorgii Papakin
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
у 5 т./[ОГ Аркуша, ОВ Бойко, ЄІ Бородін та ін.; відп. ред. ТВ Мотренко, ВА Смолій; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т …
І державної служби в Україні
К.: Ніка-Центр 1, 544, 2009
101*2009
Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Історико–архівні нариси
Г Папакін
К.: Держ. ком. архівів, 2003
482003
Історія державних установ України: урядуючі інституції та державні установи ІX--початку XX ст.: лекції
ГВ Папакин
Instytut istoriï Ukraïny, 2010
182010
СВ Віднянський та ін.; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України
Н історії державної служби в Україні, ОГ Аркуша, ЄІ Бородін
Київ: Ніка-Центр, 2009
132009
" Чорна дошка": антиселянські репресії (1932-1933)
Г Папакін
Інститут історії України, 2013
112013
Сучасний стан законодавчонормативного забезпечення архівування документів: погляд архівіста
ГВ Папакін
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 7-16, 2009
112009
Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування
ГВ Боряк, Г Папакін
Спеціальні історичні дисципліни.—Вип 21, 73-89, 2013
102013
Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVIII–ХХ ст.(на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських)
ГВ Папакін
Дис.... д-ра іст. наук 7 (10), 2005
92005
Павел Петрович Скоропадский
ГВ Папакин
Вопросы истории, 61, 1997
91997
Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій
ГВ Папакін
Український історичний журнал, 2010
82010
Загальний Міжнародний стандарт архівного описування ISAD (G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК)
ГВ Папакін
Архіви України, 3-24, 2001
82001
Павло Скоропадський і державотворчі процеси доби Української революції 1917-1921 років
Г Папакін
Вісн. держ. служби України, 30-42, 2008
62008
Архів Скоропадських: Фамільні архіви української родової еліти другої половини ХVІІ–ХХ ст.. та архівна спадщина роду Скоропадських/ГВ Папакін
Г Папакін
К, 2004
62004
Vidkryti entsyklopedychni humanitarni resursy v Interneti: suchasnyi stan i problemy funktsionuvannia
H Boriak, H Papakin
Spetsialni istorychni dys tsypliny 21, 73-89, 2013
52013
Історико-економічне дослідження в двох томах. Том 2./Відпов. ред. ВА Смолій
Е історія України
К.: Ніка-Центр, 2011
52011
‘Blacklists’ as a Tool of the Soviet Genocide in Ukraine
H Papakin
Holodomor Studies 1 (1), 55-77, 2009
52009
Електронна археографія: новітній напрям старої науки, її складові та стан досліджень
ГВ Папакін
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 25-33, 2012
42012
Українізація 34-го корпусу: за наказом Л. Корнілова чи за покликом душі?(за новими джерелами)
Г Папакін
Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії …, 2008
42008
Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р.
Г Папакін
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2008
42008
Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ України
Г Папакін
Архіви України, 66-80, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20