Follow
Надія Бабій
Надія Бабій
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Verified email at kogpa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Математичне моделювання масопереносу зі змінними коефіцієнтами дифузії для неоднорідних обмежених магнітних середовищ
НВ Бабій, МР Петрик
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2010
62010
Впровадження модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle в освітній процес вищої школи
АМ Ломакович, НВ Бабій, ОА Фурман
Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім …, 2017
52017
Математичне моделювання концентраційних розподілів багатошарових наноплівок оксидної структури
МР Петрик, ПМ Василюк, НВ Бабій
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
32013
Математичне моделювання дифузійного перенесення в багатошарових наноплівках оксидної структури (дослідження зразка за технологією виробництва базальтового супертонкого волокна)
В Дейнека, М Петрик, П Василюк, Н Бабій
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 219-231, 2013
32013
Моделі процесів дифузійного переносу і методи оцінювання параметрів в багатокомпозитних наноплівках: Монографія
МР Петрик, ПМ Василюк, ДМ Михалик, НВ Бабій, ОЮ Петрик
Тернопіль: ТНТУ, 2015
22015
Математичне моделювання динамічних процесів дифузійного переносу в неоднорідних напівобмежених плоских магнітних середовищах
Н Бабій, ОЮ Петрик, МР Петрик
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Математичне моделювання процесу дифузії в багатошарових плівках (Fe/Dy).
НВ Скакальська, МР Петрик
Вісник Херсонського національного технічного університету, 31, 2008
22008
Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців засобами освітньої робототехніки
ОЙ Карабін
ФОП СП Цьома, 2019
12019
Використання інтернет-сервісів у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
ОА Фурман, НВ Бабій, АМ Костюченко
Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім …, 2016
12016
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕБІГОМ ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
НВ Бабій, ОМ Юзько
Клінічна та експериментальна патологія 21 (2), 2022
2022
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ Fe/Tb-МАГНИТНЫХ МНОГОСЛОЖНЫХ СРЕД
НВ Бабій, ІП Саланда
Телекомунікаційні та інформаційні технології, 129-141, 2020
2020
ДОБРОЯКІСНІ ПРОЛІФЕРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В МІОМЕТРІЇ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
ПЮ Токар, НВ Бабій
Науковий журнал# 27 (27) жовтень 2020, 74, 2020
2020
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НУШ
Ю Мельничук, О Фурман, Н Бабій, І Саланда, І Галаган
Молодь і ринок, 2020
2020
МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ГЕТЕРОГЕННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ВВЕДЕННЯ КОРИГУВАЛЬНИХ ЦИКЛІВ
ІП Саланда, НВ Бабій, ОА Фурман, ЮЄ Мельничук
Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка …, 2020
2020
Підготовка майбутніх педагогів-іноземних філологів для реалізації змішаного навчання в школі
НВ Бабій, ОА Фурман, АМ Костюченко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Інформаційна безпека невід’ємна складова професійної діяльності сучасного педагога
АМ Костюченко, ОА Фурман, НВ Бабій
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Алфавітний покажчик
ЛО Бабій, ВП Божко, ВМ Вартанян, СВ Войтко, ОВ Гребенікова, ...
2017
Моделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках
ДМ Михалик, ОЮ Петрик, НВ Бабій
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
2014
Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках
МІ Шинкарик, МР Петрик, ДМ Михалик, ОЮ Петрик, НВ Бабій
2014
Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках
МР Петрик, ДМ Михалик, МІ Шинкарик, ОЮ Петрик, НВ Бабій
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20