Подписаться
Соломія Чопик
Соломія Чопик
ТНПУ ім. В.Гнатюка, інститут педагогіки та психології, кафедра практичної психології
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рівень домагань як психологічна детермінанта особистісного розвитку молодшого школяра
СВ Чопик
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2012
52012
Розвиток рівня домагань як передумова становлення особистості молодшого школяра
СВ Чопик
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2012
12012
Тривожність майбутніх педагогів на початкових етапах професійного становлення
СВ Чопик, ОМ Воронкевич
2019
Психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативної компетентності студентів
ОМ Воронкевич, СВ Чопик
Тайп, 2019
2019
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ВИХОВАНЦЯМИ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ
O Voronkevych, S Chopyk
Social work and education 6 (1), 8-18, 2019
2019
Воронкевич ОМ
СВ Чопик
Петровський ОМ Підготовка педагогічних працівників до формування моральних …, 2019
2019
Соціально-психологічний тренінг як метод підвищення психологічної компетентності педагогів
СВ Чопик
СМП «Тайп», 2018
2018
Вплив рівня домагань вчителя початкових класів на особистісний розвиток молодших школярів
СВ Чопик
2017
Роль рівня домагань у процесі адаптації особистості в соціумі
СВ Чопик
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2015
2015
Рівень домагань особистості та особливості його розвитку в молодшому шкільному віці
ЮО Приходько, СВ Чопик
Вчителю про молодшого школяра: психологічний аспект . Збірник статей, 109-123, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10