Браніцький Юрій
Браніцький Юрій
Вінницький національний аграрний університет, здобувач
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів
ВА Мазур, ОФ Томчук, ЮЮ Браніцький
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2017 …, 2018
102018
Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС ІБК і ЦБ НААН України)
ІВ Гончарук, ЮЮ Браніцький, ІВ Томашук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 54-68, 2017
62017
Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення
ВА Мазур, ОО Мацера
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. ВНАУ.-2019.-№ 12.-С. 5-17., 2019
22019
Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного
ПІС Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю.
Сільське господарство та лісівництво 1 (7), 19-26, 2017
2*2017
Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС
ГМ Калетнік, ОП Скорук, ЮЮ Браніцький
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-25, 2017
22017
Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації
ЮЮ Браніцький, ОВ Мазур, ОО Алєксєєв
Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво, 68-83, 2019
12019
Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного
ЮЮ Браніцький
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр.-2018.-Вип. 11.-С. 193-201., 2019
12019
Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби
ГМ Калетнік, СА Шаргородський, ЮЮ Браніцький
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 11-21, 2018
12018
Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини
БЮЮ Купчук І.М.
Вібрації в техніці та технологіях 89 (2), 80-87, 2018
12018
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ЛОЗОВИДНОГО (СВІТЧГРАС) ДЛЯ УМОВ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
ЮЮ БРАНІЦЬКИЙ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2020
2020
Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах біопалива шляхом розробки змішувача з електронним керуванням чутливим до …
ГМ Калетнік, ВА Мазур, ІВ Гунько, ЮЮ Браніцький, ОО Галущак, ...
Анотований звіт про наук.-дослід. роботу.-Вінниця: ВНАУ, 2019.-42 с., 2019
2019
Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби
ГМ Калетнік, СА Шаргородський, ЮЮ Браніцький
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2018.-№ 3 (102).-С. 11-21., 2019
2019
Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування
ЮЮ Браніцький, ОВ Мазур
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр.-2019.-Вип. 12.-С. 28-43., 2019
2019
Екологічні показники дизельних двигунів за використання біодизеля.
ГІВ Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю.
Сільське господарство та лісівництво, 2018
2018
Зміни окремих фізико-хімічних властивостей грунтів у системі біологізації землеробських тенологій
ЗТА Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю.
Сільське господарство та лісівництво, 5-16, 2018
2018
Основні аспекти ефективного використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах
ТІВ Гончарук І.В., Браніцький Ю.Ю.
Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Економіка. Фінанси. Менеджмент …, 2017
2017
Засоби механізації процесу збирання та подрібнення біоенергетичних культур
ВА Мазур, МВ Любін, ОА Токарчук, ЮЮ Браніцький
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 129-134, 2017
2017
Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного
ЮЮ Браніцький
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр.-2018.-Вип. 10.-С. 114-122., 2016
2016
Ефективність використання редьки олійної для біологізації систем удобрення окремих сільськогосподарських культур в умовах ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
ВА Мазур, ЯГ Цицюра, ЮЮ Браніцький
Сільське господарство та лісівництво. 2021.№ 21. С. 5-23, 0
Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ
ВА Мазур, ЮЮ Браніцький, ОВ Мазур
Сільське господарство та лісівництво. Вінниця: ВНАУ, 2020.№ 4. С. 5-16., 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20