Людмила Ороховська
Людмила Ороховська
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Медіакультура у дзеркалі філософії історії. Розді 5
ЛА Ороховська
Центродрук, 2015
162015
Медіакультура у дзеркалі філософії історії. Розді 5
ЛА Ороховська
Центродрук, 2015
162015
Мас-медіа інформаційної доби та проблема атомізації суспільства
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 56-59, 2012
132012
Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів: філософсько-історичний та соціокультурний аспекти
ЛА Ороховська
Національний авіаційний університет, 2008
102008
Особливості етнічної самобутності та ментальності цивілізацій у контексті систем медіакультури Сходу та Заходу
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 29-33, 2016
72016
Мас-медіа як складова людської комунікації
ЛА Ороховська
Національний авіаційний університет, 2011
72011
Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному суспільстві
ЛА Ороховська
Національний авіаційний університет, 2016
62016
Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби
ЛА Ороховська
Національний авіаційний університет, 2017
52017
Критична традиція дослідження медіакультури: Франкфуртська школа
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 105-110, 2014
52014
Медіакультура в контексті цивілізаційного розвитку
ЛА Ороховська
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2015
42015
Медиакультура информационной эпохи в контексте проблемы индивидуализации общества
ЛА Ороховская
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 125-127, 2014
42014
Криза медіакультури інформаційного суспільства
ЛА Ороховська
Київський національний університет імені Тараса шевченка, 2014
42014
Інтернет та віртуальна реальність
ЛА Ороховська
Національний авіаційний університет, 2014
42014
Віртуалізація мас-медіа і соціальної реальності в контексті конструктивістського підходу
ЛА Ороховська, ЛА Ороховская
Київський університет туризму, економіки і права, 2012
42012
Глобалізація та глобалізм: соціально-філософський аспект
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 75-80, 2009
42009
Трансформацiї суспiльної свiдомостi пiд впливом новiтнiх iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.
ЛА Ороховська
Вiсник НАУ. Серiя: Фiлософiя. Культурологiя, 26, 2017
32017
Несуттєве як насущне в бутті людини споживацького суспільства
ЛА Ороховська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ" Київський …, 2016
32016
МЕДІАКУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
ЛА Ороховська
Видавництво Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2015
32015
Медіакультура як фактор безпеки розвитку мультикультурного суспільства
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 49-53, 2015
32015
Мифогенез в сфере медиа
ЛА Ороховская
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 132-134, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20