Людмила Ороховська
Людмила Ороховська
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Медіакультура у дзеркалі філософії історії. Розді 6
ЛА Ороховська
Центродрук, 2015
142015
Медіакультура у дзеркалі філософії історії. Розді 6
ЛА Ороховська
Центродрук, 2015
142015
СВІТОВА СПІЛЬНОТА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата …
ЛА Ороховська
102008
Особливості етнічної самобутності та ментальності цивілізацій у контексті систем медіакультури Сходу та Заходу
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія …, 2016
72016
Мас-медіа інформаційної доби та проблема атомізації суспільства
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2012
72012
Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби
ЛА Ороховська
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2017
52017
Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному успільстві
ЛА Ороховська
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2016
42016
Медиакультура информационной эпохи в контексте проблемы индивидуализации общества
ЛА Ороховская
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 125-127, 2014
42014
Критична традиція дослідження медіакультури: Франкфуртська школа
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2014
42014
Мас-медіа як складова людської комунікації
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2011
42011
Глобалізація та глобалізм: соціально-філософський аспект
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2009
42009
МЕДІАКУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
ЛА Ороховська
Видавництво Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2015
32015
Медіакультура як фактор безпеки розвитку мультикультурного суспільства
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія …, 2015
32015
Мифогенез в сфере медиа
ЛА Ороховская
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 132-134, 2014
32014
Криза медіакультури інформаційного суспільства
ЛА Ороховська
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
32014
Роль медіакультури в процесі формування толерантності у глобалізованому світі
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2013
32013
Віртуалізація мас-медіа і соціальної реальності в контексті конструктивістського підходу
ЛА Ороховська
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія …, 2012
32012
Медіакультура в контексті цивілізаційного розвитку
ЛА Ороховська
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
22015
Інтернет та віртуальна реальність
ЛА Ороховська
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2014
22014
Роль ідей космізму для сучасної медіакультури
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20