Follow
Косуба Раїса Борисівна
Косуба Раїса Борисівна
Буковинський державний медичний університет, кафедра фармакології
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Реальні ефекти тіотриазоліну: Методичні рекомендації
ОВ Геруш, РБ Косуба, ОР Піняжко
О. В. Геруш, РБ Косуба, ОР Піняжко, 2003
142003
Вікові особливості екологічно обумовленого накопичення важких металів в органах інтактних лабораторних щурів
ВВ Гордієнко, РБ Косуба
Клінічна та експериментальна патологія, 2016
82016
Закривидорога–фундатор кафедри фармакології на Буковині
РБ Косуба, СП Професор
Клін. та експерим. патол.–Чернівці: БДМУ 8 (1), 125-127, 2009
32009
Еуфіліни і функція нирок
РБ Косуба, ІГ Кишкан
Ліки, 2003
32003
Вивчення гіпоглікемічної активності нанохрому цитрату в тварин з експериментальним цукровим діабетом 2 типу
КВ Садогурська, РБ Косуба, ІМ Яремій, ВГ Зеленюк
Фармакологія та лікарська токсикологія, 82-88, 2017
22017
Метилксантини: сучасний стан та перспективи застосування (огляд літератури)
ІГ Кишкан, РБ Косуба, ИГ Кишкан, РБ Косуба
Буковинський медичний вісник, 2017
22017
Зміни показників екскреторної функції нирок у щурів під впливом вінборону
ВВ Гордієнко, РБ Косуба
Клінічна та експериментальна патологія, 2014
22014
Роль натрійуретичного фактору (гормону) у ренальній та екстраренальній (на рівні кишечнику) екскреції іонів натрію з організму
РБ Косуба, ІГ Кишкан, ОМ Коровенкова, РБ Косуба, ИГ Кишкан, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2012
22012
Фактор статі при дослідженні впливу мілдронату на функцію нирок
ЖМ Гаїна, РБ Косуба
Буковинський медичний вісник, 2012
22012
Хамерій вузьколистий: фіторесурси на Буковині, перспективи використання у фармації і медицині
РБ Косуба, ОІ Сметанюк, ОО Перепелиця
Фітотерапія, 86-90, 2011
22011
Функціональний стан нирок за дії нового еуфіліну (еуфілін-Н 200)
РБ Косуба, ІГ Кишкан, АВ Щербініна
Буковинський медичний вісник, 2003
22003
Вплив ксантинолу нікотинату на процеси необмеженого протеолізу
ІГ Кишкан, ЮЄ Роговий, РБ Косуба
Український медичний альманах, 2003
22003
ВАЖЛИВІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ТА ФАРМАКОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАЙБУТНІМ ЛІКАРЯМ СЕЧОГІННИХ ЗАСОБІВ
ОО Перепелиця, РБ Косуба, ВВ Гордієнко
The 1st International scientific and practical conference “The world of …, 2020
12020
Особливості впливу унітіолу на функцію нирок у щурів ювенільного віку
ВВ Гордієнко, РБ Косуба, ОО Перепелиця, ВВ Гордиенко, РБ Косуба, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2020
12020
Вплив унітіолу на функцію нирок
РБ Косуба, ВВ Гордієнко, ОО Перепелиця, РБ Косуба, ВВ Гордиенко, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2019
12019
Антитоксична та нефропротекторна дія фітокомпозиції Поліфітол-1 за кадмієвої інтоксикації у молодих статевонезрілих щурів
ВВ Гордієнко, РБ Косуба, ОО Перепелиця
Клінічна та експериментальна патологія, 35-42, 2018
12018
Вплив нанохрому цитрату на осмотичну резистентність мембран еритроцитів крові щурів з експериментальним цукровим діабетом
КВ Садогурська, ВГ Зеленюк
Клінічна фармація, 37-41, 2017
12017
Коригувальний вплив тіотриазоліну на токсичність і стан про-та антиоксидантного гомеостазу в щурів за умов токсичної дії нанохрому цитрату
КВ Садогурська, РБ Косуба, ІМ Яремій
Фармацевтичний часопис, 54-59, 2017
12017
Влияние нанохрома цитратана функцию почек в эксперименте
ЕВ Садогурская, РБ Косуба
Рецепт 20 (3), 377-382, 2017
12017
Фітохімічна корекція накопичення важких металів за умов експериментального металотоксикозу
ВВ Гордієнко, РБ Косуба, ОО Перепелиця
Клінічна та експериментальна патологія, 68-71, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20