Підписатись
Вернік О.Л.
Вернік О.Л.
психологія, пр.н.с., Інститут психології імені Г.С.Костюка, КНУ імені Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в appsychology.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологічні особливості образу довкілля в свідомості підлітків
ОЛ Вернік
О. Я. Вернік, 2004
182004
Деякі особливості специфічного ставлення і поведінки підлітків в довкіллі
ОЛ Вернік
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. ГС …, 2003
72003
Проблематика “життєвого шляху” у психологічному дослідженні/Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені ГС Костюка НАПН України
ОЛ Вернік
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 7, 30-50, 2017
62017
Соціально-психологічні засади становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості
ЮМ Швалб, ОЛ Вернік, ОВ Рудоміно-Дусятська, ОО Вовчик-Блакитна, ...
Педагогічна думка, 2015
62015
Деякі питання психології екозбереження і сталого розвитку/Вернік ОЛ
ОЛ Вернік
Збірник наукових праць. Психологічні науки 2, 63-67, 0
6
Еколого-психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя особистості
ЮМ Швалб, ТМ Кирпенко, ОЛ Вернік, ОВ Рудоміно-Дусятська, ...
Вікторія Кундельська, 2021
52021
Екологічна криза як ресурс екологізації життєдіяльності особистості
ОЛ Вернік
Актуальні проблеми психології 7 (41), 51-60, 2016
52016
Людина і інформаційний простір. Психологічні аспекти проблеми
ОЛ Вернік
Актуальні проблеми психології:[Зб. наук. пр.]—К.: Міленіум, Екологічна …, 2006
52006
Екопсихологічний підхід до дослідження благополуччя особистості: середовищно-життєдіяльнісний контекст
ОЛ Вернік
Актуальні проблеми психології 7 (47), 68-79, 2019
42019
Особистісні детермінанти еколого-орієнтованої життєдіяльності
ЮМ Швалб, ОЛ Вернік, ТМ Кирпенко, ОВ Рудоміно-Дусятська, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2018
42018
Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства
ЮМ Швалб, ОЛ Вернік, ОМ Гарнець, ММ Заброцький, ОС Килимник, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2013
42013
Особливості уявлень про благополуччя в студентської молоді
ОЛ Вернік, ОВ Павленко
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2020
32020
Життєві цілі і Життєві задачі як психологічна основа Життєдіяльності
ОЛ Вернік
Актуальні проблеми психології. Том 7. Екологічна психологія 42, 39-50, 2016
32016
Соціальні мережі і самовідчуження особистості
ОЛ Вернік
Актуальні проблеми психології, 21-32, 2015
22015
Життєдiяльнiсть як проблема екологiчної психологiї
ОЛ Вернiк
Актуальнi проблеми психологiї: Зб. наук. пр. Iнституту психологiї iменi ГС …, 2014
22014
Деякi питання психологiї екозбереження i сталого розвитку
ОЛ Вернiк
Науковий вiсник Миколаївського державного унiверситету iменi в. О …, 2011
22011
Уявлення про час у способі життя людини (психосемантичний аспект)
ОЛ Верник
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. ГС …, 2011
22011
Особливості суб’єктивної оцінки якості життя студентською молоддю/О. Вернік
ОЛ Вернік
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2009
22009
Особливості образу довкілля в свідомості підлітків
ОЛ Вернік
Дисертація на здобуття вченого ступеня канд. психол. наук, 2004
22004
Жизнедеятельность как проблема экологической психологии
ОЛ Вернік
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології …, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20