Іван Братусь / Ivan Bratus
Title
Cited by
Cited by
Year
Новий погляд на наше педагогічне минуле
І Братусь, А Коба
Українське слово.—1997 6, 1997
71997
Культурологічні аспекти туризму
ВА Сіверс, ІВ Братусь
Вісник Національного авіаційного університету, 3, 2006
42006
Григорій Грабович–шевченкознавець
ІВ Братусь
Інститут екології та дизайну НАУ.–[Електронний ресурс].–Електрон. дан …, 2004
42004
Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні
ВВ Михалевич, ІВ Братусь
Гілея: науковий вісник, 84-85, 2018
32018
Історичні аспекти використання інтернет-технологій в арт-терапії (Padlet)
ІВ Братусь, ВВ Михалевич
Гілея: науковий вісник, 170-171, 2018
32018
System analysis of information processes
V Varenko, I Bratus, V Doroshenko, Y Smolnikov, V Yurchenko
University of Ukraine, Kyiv 203, 2013
22013
дзеркалі слова
ІВ Братусь
Братусь, 2013
22013
Cистемний аналіз інформаційних процесів
ВМ Варенко, ІВ Братусь, ВС Дорошенко, ЮБ Смольніков, ВО Юрченко
Університет «Україна», 2013
22013
християнські грані життя й творчості Івана Огієнка/ІВ Братусь
БІВІ Огієнко
Іван Огієнко, 16-25, 2010
22010
Тарас Шевченко та Осетія: штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків
І Луценко
Либідь, 2002
2*2002
Історико-біографічна проза Оксани Іваненко
ІВ Братусь
–«Українська література, 2001
22001
Штрихи до біографії та творчості/І. Братусь
БІО Іваненко
Пошуки і знахідки, 44-134, 1999
21999
A new look at our teacher’s past
I Bratus, A Coba
Ukraiinske slovo.–February 6th, 1997
21997
The life of a young teacher concept was based on a strong national basis. Interview with Oksana Ivanenko
I Bratus
Literaturna Ukraina.–December 25th, 1997
21997
Життєва концепція молодого вчителя мусить ґрунтуватися на міцній національній основі. Інтерв’ю з Оксаною Іваненко
ІВ Братусь
Літературна Україна., 1997
21997
Хто ж першодрукар України?/Іван Братусь
І Братусь
Педагогічні кадри.–1995.–8 лютого, 1995
21995
Who is printing pioneer of Ukraine?
I Bratus
Pedahohishni kadry.–February 8th, 1995
21995
Культурологічні аспекти туризму [Електронний ресурс]
ВА Сіверс, ІВ Братусь
ВА Сіверс, ІВ Братусь–Режим доступу: http://sophia. nau. edu. ua/science …, 0
2
Власний канал на YouTube: аспекти моніторингу
І Братусь, З Свердлик
Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, 78-88, 2018
12018
Использование семейных документов в общей историко-культурной ретроспекции
ІВ Братусь
1*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20