Іван Братусь Ivan Bratus
Іван Братусь Ivan Bratus
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Новий погляд на наше педагогічне минуле
І Братусь, А Коба
Українське слово.—1997 6, 1997
71997
Григорій Грабович–шевченкознавець
ІВ Братусь
Інститут екології та дизайну НАУ.–[Електронний ресурс].–Електрон. дан …, 0
4
Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні
ВВ Михалевич, ІВ Братусь
Гілея: науковий вісник, 84-85, 2018
22018
Історичні аспекти використання інтернет-технологій в арт-терапії (Padlet)
ІВ Братусь, ВВ Михалевич
Гілея: науковий вісник, 170-171, 2018
22018
християнські грані життя й творчості Івана Огієнка/ІВ Братусь
БІВІ Огієнко
Іван Огієнко, 16-25, 2010
22010
Культурологічні аспекти туризму
ВА Сіверс, ІВ Братусь
Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Філософія. Культурологія: зб. наук. пр./М-во освіти …, 2006
22006
Тарас Шевченко та Осетія: штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків
ІВ Братусь, ІА Луценко
Либідь, 2002
2*2002
Історико-біографічна проза Оксани Іваненко
ІВ Братусь
–«Українська література, 2001
22001
Штрихи до біографії та творчості/І. Братусь
БІО Іваненко
Пошуки і знахідки, 44-134, 1999
21999
A new look at our teacher’s past
I Bratus, A Coba
Ukraiinske slovo.–February 6th, 1997
21997
The life of a young teacher concept was based on a strong national basis. Interview with Oksana Ivanenko
I Bratus
Literaturna Ukraina.–December 25th, 1997
21997
Життєва концепція молодого вчителя мусить ґрунтуватися на міцній національній основі. Інтерв’ю з Оксаною Іваненко
ІВ Братусь
Літературна Україна., 1997
21997
Who is printing pioneer of Ukraine?
I Bratus
Pedahohishni kadry.–February 8th, 1995
21995
Культурологічні аспекти туризму [Електронний ресурс]
ВА Сіверс, ІВ Братусь
ВА Сіверс, ІВ Братусь–Режим доступу: http://sophia. nau. edu. ua/science …, 0
2
Использование семейных документов в общей историко-культурной ретроспекции
ИВ Братусь
Талком, 2015
1*2015
Системний аналіз інформаційних процесів
ВМ Варенко, ІВ Братусь, ВС Дорошенко, ЮБ Смольніков, ВО Юрченко
Університет «Україна», 2013
12013
Pendant in the Jewelry Fashion of the Northern Renaissance and Mannerism
J Romanenkova, H Kuzmenko, I Bratus
Journal of History Culture and Art Research 8 (3), 317-329, 2019
2019
САЛЬВАДОР ДАЛІ ТА АРТ-ТЕРАПІЯ
ІВ Братусь, ВВ Михалевич, МЮ Житовоз
АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО, 14, 2019
2019
Київські місця вшанування видатного авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова
ІВ Братусь, ВВ Михалевич, АМ Гунька
Гілея: науковий вісник, 7-8, 2019
2019
КОМП’ЮТЕРНЕ МИСТЕЦТВО В СУЧАСНОМУ ЖИВОПИСІ
ІВ Братусь, ВВ Михалевич, КО Хіцька
АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО, 12, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20