Підписатись
Іван Братусь /  Ivan Bratus
Іван Братусь / Ivan Bratus
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості «інтелектуалів» у творах другої половини ХХ століття
I Bratus, H Kuzmenko
АРТ-платФОРМА 1 (1), 39-68, 2020
132020
Новий погляд на наше педагогічне минуле
І Братусь, А Коба
Українське слово.—1997 6, 1997
111997
Deyaki kulʹturnoistorychni aspekty samoidentyfikatsiyi osobystosti «intelektualiv» u tvorakh druhoyi polovyny XX stolittya.[Some cultural and historical aspects of self …
I Bratus, H Kuzmenko
Art-platforma 1, 39-68, 2020
102020
Системний аналіз інформаційних процесів
ВМ Варенко, ІВ Братусь, ВС Дорошенко, ЮБ Смольніков, ВО Юрченко
Університет «Україна», 2013
102013
Circus art in modern realities: functions, problems, prospects
J Romanenkova, A Paliychuk, D Sharykov, I Bratus, H Kuzmenko, ...
Revista inclusiones, 571-581, 2021
72021
Деякі аспекти осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова «Інше життя»
І Братусь, В Михалевич, А Гунька
Молодий вчений, 638-640, 2020
72020
Deyaki aspekty osmyslennya radyansʹkoyi diysnosti v povisti Yuriya Tryfonova «Inshe zhyttya»[Some aspects of understanding the Soviet reality in Yuri Trifonov's novel" Another …
B Ivan, M Victor, G Anna
Molodyy vchenyy, 638-640, 2020
62020
Культурологічні аспекти туризму
ВА Сіверс, ІВ Братусь
Вісник Національного авіаційного університету, 3, 2006
62006
Історико-культурний контекст написання роману Анатолія Рибакова «Важкий пісок»
І Братусь, В Михалевич, А Гунька
Молодий вчений, 432-435, 2020
52020
Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні
ВВ Михалевич, ІВ Братусь
Гілея: науковий вісник, 84-85, 2018
52018
Історичні аспекти використання інтернет-технологій в арт-терапії (Padlet)
ІВ Братусь, ВВ Михалевич
Гілея: науковий вісник, 170-171, 2018
52018
Літературна основа кінофільму «Свій хрест»(1989)(інтерпретація повісті Юрія Трифонова «Інше життя» в добу «перебудови»)
І Братусь, В Михалевич, А Гунька
Молодий вчений, 447-451, 2020
42020
Власний канал на YouTube: аспекти моніторингу
І Братусь, З Свердлик
Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, 78-88, 2018
42018
Життєва концепція молодого вчителя мусить ґрунтуватися на міцній національній основі. Інтерв’ю з Оксаною Іваненко
ІВ Братусь
Літературна Україна., 1997
4*1997
Lvov ex-libris school as the traditions keeper of the intaglio printing techniques in the Ukrainian graphic arts at the turn of the XXth and XXIth centuries
J Romanenkova, IB Bratus, V Myikhalchuk, A Gunka
Revista inclusiones, 321-331, 2021
32021
Ukrainian Ex Libris at the End of the 20 th Century and the Beginning of the 21 st Century as an Instrument of the Intercultural Dialogue
J Romanenkova, I Bratus, H Kuzmenko
Agathos: An International Review of the Humanities & Social Sciences 12 (1), 2021
32021
«Зручне» і «незручне» минуле в романі «Нудота»(Жан-Поль Сартр) та повісті «Інше життя»(Юрій Трифонов)
І Братусь, А Гунька, С Стрельцова
Молодий вчений, 148-154, 2020
32020
Personal Channel on YouTube: Aspects of Monitoring
I Bratus, Z Sverdlyk
Ukrainian Journal on Library and Information Science 2, 78, 2018
32018
System analysis of information processes
V Varenko, I Bratus, V Doroshenko, Y Smolnikov, V Yurchenko
University of Ukraine, Kyiv 203, 2013
32013
Пошуки істини та краси. Проблема жанру історико-біографічної прози Оксани Іваненко
ІВ Братусь
Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2000
32000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20