Людмила Малюта (Liudmyla Maliuta)
Людмила Малюта (Liudmyla Maliuta)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство [монографія]
ЛЯ Малюта, БМ Андрушків
Тернопіль:Тернограф, 2008
672008
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ТНТУ 271, 2015
61*2015
Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства
ЛЯ Малюта, ЛЯ Малюта
ТНТУ, 2011
572011
Забезпечення якості продукції—необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі
ЛЯ Малюта
Економіка, фінанси, право, 11-14, 2008
262008
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
ЛЯ Малюта
182016
Індустріальні парки–інноваційний вектор розвитку промислового виробництва
Л Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, 264-276, 2014
152014
Стан та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні
ЛЯ Малюта, АП Колесніков, АР Бабій
122012
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Економіка і держава, 15, 2008
122008
Intellectual Рotential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions
L Maliuta, H Ostrovska, V Demianyshyn, R Sherstiuk, Т Kuz
International Journal of Advanced Science and Technology, 4622-4634, 2020
11*2020
Особливості організації та забезпечення економічної безпеки підприємства й підприємництва в умовах суспільних трансформацій
ЛЯ Малюта, ОБ Погайдак
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 3 (1 …, 2012
112012
Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник, ОБ Погaйдак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 139-145, 2015
102015
Сучасні організаційні форми суб’єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 75-87, 2015
102015
Особливості моделювання інноваційних процесів на підприємстві
ЛЯ Малюта
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 166-173, 2012
92012
Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management
L Maliuta, H Ostrovska, R Sherstiuk, І Lutsykiv, I Yasinetska
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 171-178, 2020
8*2020
Адаптивна структурно-компонентна модель забезпечення економічної безпеки підприємства
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта, ОБ Погайдак
Тернопільський національний економічний університет, 2016
82016
Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник, ОБ Погайдак
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
72014
Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства
Л Малюта, Л Мельник
Галицький економічний вісник 44 (1), 21-29., 2014
7*2014
Оцiнювання рiвня iнновацiйного розвитку промислового пiдприємства
Л Малюта
Соцiально-економiчнi проблеми i держава., 1, 2011
72011
Економічна безпека підприємств в умовах становлення ринкових відносин
ЛЯ Малюта
Економіка. Фінанси. Право, 14-17, 2008
72008
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
Л Малюта, Л Мельник, Г Нагорняк, Р Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава. 16, 148-158, 2017
6*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20