Підписатись
Людмила Малюта (Liudmyla Maliuta)
Людмила Малюта (Liudmyla Maliuta)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство [монографія]
ЛЯ Малюта, БМ Андрушків
Тернопіль:Тернограф, 2008
712008
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ТНТУ 271, 2015
66*2015
Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства
ЛЯ Малюта, ЛЯ Малюта
ТНТУ, 2011
562011
Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva ta pidpryiemnytstva
BM Andrushkiv, LY Maliuta, OA Sorokivska
Antyreiderstvo [Economic and property security of enterprise and …, 2012
302012
Забезпечення якості продукції—необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі
ЛЯ Малюта
Економіка, фінанси, право, 11-14, 2008
252008
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
ЛЯ Малюта
242016
Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management
L Maliuta, H Ostrovska, R Sherstiuk, І Lutsykiv, I Yasinetska
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 171-178, 2020
17*2020
Індустріальні парки–інноваційний вектор розвитку промислового виробництва
Л Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, 264-276, 2014
152014
Intellectual Рotential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions
L Maliuta, H Ostrovska, V Demianyshyn, R Sherstiuk, Т Kuz
International Journal of Advanced Science and Technology, 4622-4634, 2020
14*2020
Стан та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні
ЛЯ Малюта, АП Колесніков, АР Бабій
132012
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Економіка і держава, 15, 2008
122008
Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник, ОБ Погaйдак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 139-145, 2015
112015
Адаптивна структурно-компонентна модель забезпечення економічної безпеки підприємства
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта, ОБ Погайдак
Тернопільський національний економічний університет, 2016
102016
Сучасні організаційні форми суб’єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 75-87, 2015
102015
Особливості організації та забезпечення економічної безпеки підприємства й підприємництва в умовах суспільних трансформацій
ЛЯ Малюта, ОБ Погайдак
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 3 (1 …, 2012
102012
Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник, ОБ Погайдак
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
92014
Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва
О Руда, Л Малюта
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
92012
Особливості моделювання інноваційних процесів на підприємстві
ЛЯ Малюта
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 166-173, 2012
92012
Економічна безпека підприємств в умовах становлення ринкових відносин
ЛЯ Малюта
Економіка. Фінанси. Право, 14-17, 2008
92008
Otsiniuvannia rivnia innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva
L Maliuta
Evaluation of innovative development of the industrial enterprise]. http …, 2011
82011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20