Людмила Малюта (Liudmyla Maliuta)
Людмила Малюта (Liudmyla Maliuta)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство [монографія]
ЛЯ Малюта, БМ Андрушків
Тернопіль:Тернограф, 2008
602008
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ТНТУ 271, 2010
472010
Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства
ЛЯ Малюта, ЛЯ Малюта
ТНТУ, 2011
452011
Забезпечення якості продукції–необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі
ЛЯ Малюта
Економіка, фінанси, право, 11-14, 2008
262008
Індустріальні парки–інноваційний вектор розвитку промислового виробництва
Л Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, 264-276, 2014
132014
Стан та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні
ЛЯ Малюта
Інноваційна економіка, 31, 2012
122012
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Економіка і держава, 15, 2008
122008
Особливості організації та забезпечення економічної безпеки підприємства й підприємництва в умовах суспільних трансформацій
ЛЯ Малюта, ОБ Погайдак
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 3 (1 …, 2012
102012
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
ЛЯ Малюта
82016
Сучасні організаційні форми суб’єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 75-87, 2015
72015
Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник, ОБ Погайдак
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
72014
Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства
Л Малюта, Л Мельник
Галицький економічний вісник 44 (1), 21-29., 2014
7*2014
Особливості моделювання інноваційних процесів на підприємстві
ЛЯ Малюта
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 166-173, 2012
72012
Оцiнювання рiвня iнновацiйного розвитку промислового пiдприємства
Л Малюта
Соцiально-економiчнi проблеми i держава., 1, 2011
72011
Економічна безпека підприємств в умовах становлення ринкових відносин
ЛЯ Малюта
Економіка. Фінанси. Право, 14-17, 2008
72008
Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник, ОБ Погайдак
ЖДТУ, 2015
62015
Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва
О Руда, Л Малюта
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
62012
Упровадження інтегрованої моделі управління активізацією інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
ЛЯ Малюта
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
62011
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
Л Малюта, Л Мельник, Г Нагорняк, Р Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава. 16, 148-158, 2017
5*2017
Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством
Л Мельник, Л Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, 178-187, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20