To edit, sign in as mykhailo.m.stepanov@gmail.com.
Михайло Степанов
Михайло Степанов
Taras Shevchenko National University of Kyiv / National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at univ.net.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблемні питання та актуальні завдання підготовки фахівців з кібернетичної безпеки галузі знань Інформаційні технології
ВЛ Бурячок, ІР Пархомей, ММ Степанов, ВБ Толубко
Сучасний захист інформації, 4-9, 2016
52016
Підвищення завадостійкості контрольно-коригувальних станцій супутникових радіонавігаційних систем з урахуванням впливу дестабілізуючих факторів
СВ Козелков, НВ Коршун, ВФ ЗаїКа, ММ Степанов
Зв'язок, 3-6, 2015
52015
Інтелектуальний аналіз даних із використанням нейронних мереж
КП Сторчак, АМ Тушич, КС Козелкова, ММ Степанов
Зв'язок, 17-19, 2018
42018
Аналіз систем координат, що використовуються в Україні
ММ Степанов, ТВ Уварова
Системи управління, навігації та зв’язку.–2011.–Випуск 4 (20), 110-112, 0
2
Виконання різнопланових тематичних завдань дистанційного зондування Землі багатосупутниковими низькоорбітальними системами подвійного призначення
ВФ Заїка, КС Козелкова, ЄВ Гаврилко, МП Трембовецький, ...
Зв'язок, 3-8, 2015
12015
Методи і моделі визначення сумісності управління командою ІТ-проєктів
ОВ Кравченко, ММ Степанов, СВ Бесєдіна, ОО Мєзєнцева, НО Телічко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 266-276, 2020
2020
Методи керування групою носіїв радіолокаційного вимірювання у складі напівактивної системи радіобачення
ВА Дружинін, ММ Степанов
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Модель управління параметрами електромагнітної сумісності угруповання радіоелектронних засобів системи мобільного зв’язку за їх станом
ТВ Уварова, ММ Степанов
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
ОМ Ткаленко, ММ Степанов
Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції ПЕРСПЕКТИВИ…, 2018
2018
Алгоритм розроблення нечітко-логічних моделей управління та прийняття рішень
КС Козелкова, ММ Степанов, ЯІ Торошанко, ТВ Уварова
Телекомунікаційні та інформаційні технології, 12-19, 2018
2018
Аналіз відомих методик адаптивної цифрової обробки сигналів у системах передавання дискретних повідомлень по радіоканалах зі складними негауссівськими завадами
МП Трембовецький, ММ Степанов, ЄВ Іваніченко
Зв'язок, 38-39, 2017
2017
Розв'язання проблеми електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів систем мобільного зв'язку стандартів 4G i 5G
ММ Степанов, ТВ Уварова
Зв'язок, 12-15, 2016
2016
Криптографічний захист інформації, що циркулює в інформаційних ресурсах ERP-систем
ММ Степанов, ВВ Вишнiвський, ВЛ Бурячок, ІР Пархомей
Зв'язок, 60-63, 2016
2016
Узагальнена базова математична модель електромагнітних взаємодій в системах рухомого зв'язку
ММ Степанов
Системи управління, навігації та зв'язку, 160-163, 2015
2015
МОДЕЛЬНА МЕРЕЖА ЯК БАЗИС ДЛЯ ВИВЧЕННЯТА ТЕСТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХЗ АСОБІВ NGN (IMS)
ММ Степанов, НВ Федорова, ДО Дьомін
В сборнике обобщены материалы конференции, которая проходила на базе…, 2015
2015
Екологічний моніторинг Землі з використанням супутникрвих телекомунікаційних систем і мереж
ЄВ ГаВрилко, СВ Козелков, ВФ Заїка, ММ Степанов, ...
Зв'язок, 3-6, 2014
2014
Визначення обсягів при роботі з електронними картами
ММ Степанов
Моделювання та інформаційні технології, 2010
2010
Метод виміру площ земної поверхні при використанні електронних карт
ММ Степанов
Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. ГЄ…, 2010
2010
Вимір відстаней на цифрових картам з урахуванням еліпсоїду
ВО Лаптєв, ТВ Уварова, ММ Степанов
Моделювання та інформаційні технології, 2010
2010
Інтерполяція рельєфу на електронній карті між горизонталями
ММ Степанов
Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. ГЄ…, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20