Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Київський національний торгівельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
1632008
Регіональна економіка: Навчальний посібник
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
К.: ВД «Професіонал, 2005
682005
Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
К.: РВПС України НАН України, 2004
402004
Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 131-143, 2010
392010
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету, 6, 2010
352010
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
НО П’ятницька
К.: Центр учбової літератури, 2011
292011
Iнформацiйнi технологiї в туризмi: теорiя, методологiя, практика: монографiя
СВ Мельниченко
292007
Основи менеджменту: навч. посіб.
АГ Охріменко
К.: Центр навчальної літератури, 10, 2006
272006
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
272006
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
232004
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
222015
Готельні мережі на ринку туристичних послуг України
С Мельниченко, Т Бурак
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-15, 2014
192014
Формування та реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери
МВ Глядіна
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економ. наук …, 2006
192006
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
162013
Еколого-економічні пріоритети модернізації лісоресурсного комплексу України: макроекономічні важелі/за ред. д. е. н., проф., чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
ІЯ Антоненко
К.: КУТЕП-Інформ, 2008
162008
Фінансові аспекти функціонування туристичної галузі
АГ Охріменко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
152011
Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
НО П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 190-200, 2005
152005
Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних
А Мазаракі, Н Притульська, С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-13, 2011
142011
Маркетингова політика в готельному бізнесі: монографія
СВ Мельниченко, АВ Магалецький
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
132012
Методика оцінки ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств
К Єсіпова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 46-58, 2012
132012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20