Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Київський національний торгівельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
1952008
Регіональна економіка: Навчальний посібник
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
ЯВ Коваль, ІЯ-Антоненко К.: ВД―Професіонал, 2005
722005
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
НО П’ятницька
К.: Центр учбової літератури, 2011
442011
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету, 6, 2010
442010
Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 131-143, 2010
442010
Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
К.: РВПС України НАН України, 2004
422004
Основи менеджменту: навч. посіб.
АГ Охріменко
К.: Центр навчальної літератури, 10, 2006
372006
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
352006
Iнформацiйнi технологiї в туризмi: теорiя, методологiя, практика: монографiя
СВ Мельниченко
302007
Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства:[навч. посібник]
НО П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 190-200, 2005
282005
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
282004
Готельні мережі на ринку туристичних послуг України
С Мельниченко, Т Бурак
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-15, 2014
272014
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
242015
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
232013
Маркетингова політика в готельному бізнесі: монографія
СВ Мельниченко, АВ Магалецький
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
212011
Формування та реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери
МВ Глядіна
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економ. наук …, 2006
212006
Управління бізнес-процесами в туризмі: монографія
СВ Мельниченко, КА Шеєнкова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
192015
Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования
ЕС Агеева, ЕВ Аигина, АЮ Александрова, ИВ Андреева, ...
Советский спорт, 2008
192008
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
182005
Еколого-економічні пріоритети модернізації лісоресурсного комплексу України: макроекономічні важелі/за ред. д. е. н., проф., чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
ІЯ Антоненко
К.: КУТЕП-Інформ, 2008
172008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20