Подписаться
Зеленська Людмила Дмитрівна
Зеленська Людмила Дмитрівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійно–педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (історико–педагогічний аспект)
СТ Золотухіна, ЛД Зеленська
Харків: ХНПУ, 2007
362007
Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець ХІХ початок ХХ століття)
ЛД Зеленська
Харків: Харківський нац. пед. університет імені ГС Сковороди, 2006
332006
Учена рада університету: історія, теорія, досвід: монографія
ЛД Зеленська
Х.: ХНАДУ, 2011
232011
Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах
О Зеленська
Початкова школа, 47-48, 2013
152013
Учені ради в системі діяльності університетів України ХІХ століття: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
ЛД Зеленська
Х, 2012
102012
Наукова школа: сутність та етапи становлення [Електронний ресурс]
ЛД Зеленська
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/10_NPE_2008/Pedagogica/27756. doc. htm, 0
7
Світовий досвід становлення університетської автономії й самоврядування
ЛД Зеленська
Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i …, 2008
62008
Нова українська школа–стан і перспективи
ЛД Зеленська, СО Саакова
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. МВ …, 2019
52019
Реалізація принципу колегіального управління у вітчизняних університетах XIX століття
ЛД Зеленська, СТ Золотухіна
Історико-педагогічний альманах, 52-57, 2009
52009
Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року)
ЛД Зеленська
НАПН України, 2016
42016
Рада факультету: історія та сучасність
ЛД Зеленська, ТО Разуменко
Х. : ХНАДУ, 2015
4*2015
Відповідальність як стрижнева цінність особистості
СТ Золотухіна, ЛД Зеленська, РМ Зеленський
Гуманізація навчально-виховного процесу, 101-116, 2012
42012
Проблема професійно-педагогічної компетентності в сторичній ретроспективі
CТ Золотухіна, ЛД Зеленська
Педагогіка та психологія 2 (40), 145-152, 2011
42011
Музично-видавнича справа в Харкові другої половини ХІХ–початку ХХ ст
Л Зеленська
Вісник Кн. палати, 35-38, 2003
42003
Викладач як суб’єкт інноваційних процесів у системі вищої освіти України
ЛД Зеленська
Інженерні та освітні технології. Тематичний випуск «Сучасна вища освіта …, 2017
32017
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ: ВІХИ ІСТОРІЇ
ЛД Зеленська
32015
Problema formuvannia profesijno-pedagogichnoyi kompetentnosti vchenikh vishchikh navchal'nikh zakladiv Slobozhanshchini [Shaping professional and pedagogical competence of …
LD Zelens' ka
Cand. Diss., Kharkov, 2006
32006
Наукова школа: сутність та етапи становлення
ЛД Зеленська
URL: http://www. rusnauka. com/10_NPE_2008/Pedagogica/27756. doc. htm, 0
3
Особливості використання засобів мультимедіа на заняттях з української мови як іноземної
Л Зеленська, О Тарапат
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
22019
Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи: минуле і сучасність
ЛД Зеленська, ОІ Башкір, СО Васильєва
Х. Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20