Follow
Колодяжный Владимир Максимович
Колодяжный Владимир Максимович
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякi властивостi атомарних функцiй багатьох змiнних
ВМ Колодяжний, ВО Рвачов
Там само, 12-20, 2005
132005
Фінітні розв’язки функціонально-диференціальних рівнянь з частинними похідними
ВМ Колодяжний, ВО Рвачов
Доповіді НАН України, 17-22, 2004
72004
Фінітні функції, що породжені оператором Лапласа
ВМ Колодяжний, ВО Рвачов
Доповіді НАН України, 17-22, 2004
72004
Атомарні функції в задачах математичного моделювання
ВМ Колодяжний, ОЮ Лісіна, ВС Селищев
Харків: ХНАДУ, 2017
62017
Щодо утворення сімейств атомарних радіальних базисних функцій
ВМ Колодяжний, ОЮ Лісіна
Доповіді НАН України, 2011
42011
Кібербезпека автомобілів: історія цифровізації автомобілів, поточний стан проблеми, цілі сталого розвитку та стандарти
ВМ Колодяжний, АІ Левтеров, ЄВ Малащук
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022
22022
Досвід і перспективи викладання дисципліни Імітаційне моделювання” для технічних і економічних спеціальностей
ВМ Колодяжний, ОГ Ніколаєва
Праці Одеського політехнічного університету, 270-275, 2011
12011
Ідентифікація стану системи при неточно визначених обуреннях
ОГ Гурко, ВМ Колодяжний
Автоматика/Automatics–2011: матеріали XVIII міжнародної конференції з …, 2011
12011
Спосіб мінералізації органічних барвників за допомогою феритного композитного матеріалу
ЕБ Хоботова, ВВ Даценко, ВМ Колодяжний, ДО Лісін
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022
2022
Розв’язок крайової задачі для рівняння Гемгольця
ВМ Колодяжний, ОО Лісіна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022
2022
Спосіб очищення стічних вод від органічних барвників за допомогою мідно-цинкового фериту
ВВ Даценко, ЕБ Хоботова, ВМ Колодяжний, ДО Лісін
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022
2022
Спосіб фотокаталітичної обробки забарвлених стічних вод
ВВ Даценко, ЕБ Хоботова, ВМ Колодяжний, ДО Лісін
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022
2022
Моделювання формування паливної плями на стінці камери згоряння дизельного двигуна
ВМ Колодяжний
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021
2021
Безсітковий метод розв’язування тривимірних нестаціонарних задач теплопровідності в матеріалах з анізотропією
ДО Протектор, ВМ Колодяжний, ДО Лісін, ОЮ Лісіна
Кібернетика та системний аналіз, 2021
2021
Створення мобільного додатку з отримання інформації про управління транспортними засобами
ВМ Колодяжний, ГА Плєхова
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ, 63, 2020
2020
Нові можливості при комп'ютерному моделюванні фізичних процесів в геометрично складніх областях
ВМ Колодяжний, ДО Лісін, ОЮ Лісіна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020
2020
Моделювання залишкового напруженого стану відливка в умовах виникнення кристалізаційних тріщин
ВМ Колодяжний, ВО Рвачов
Математичні методи та фізико-механічні поля 46 (2), 122-127, 2019
2019
Безсіткові методи на основі використання атомарних радіальних базисних функцій
ВМ Колодяжний, ОЮ Лісіна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018
2018
Розвиток базового рівня дисципліни Аналітична геометрія
ВР Колодяжний, АП Левтеров, ОМ Лісіна
Новий Колегiум, 49-54, 2018
2018
Нескінченно диференційовані функції з компактним носієм, які описують скінченні елементи
ВМ Колодяжний, ВМ Колодяжный
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20