Відділ бібліометрії і наукометрії
Відділ бібліометрії і наукометрії
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель
ЛЙ Костенко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 23-28, 2006
732006
Національна система реферування української наукової літератури
МБ Сорока
НБУВ, 2002
602002
Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 6-21, 2012
522012
Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія
В Копанєва
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
512009
Бібліотека інформаційного суспільства
Л Костенко, М Сорока
Бібліотечний вісник, 33-38, 2002
452002
Бібліотека інформаційного суспільства
Л Костенко, М Сорока
Бібліотечний вісник, 33-38, 2002
452002
Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система
Л Костенко, О Жабін, О Кузнецов, Є Кухарчук, Т Симоненко
Бібліотечний вісник, 8-12, 2014
332014
Національні індекси наукового цитування
Є Копанєва
Бібліотечний вісник, 29-35, 2012
312012
Бібліотека в системі наукової електронної комунікації
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
282007
Формирование электронной библиотеки как направление развития научных коммуникаций
ОВ Баркова
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2005
272005
Функции и статус библиотеки информационного общества
ЛИ Костенко, МБ Сорока
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы …, 2002
272002
Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів
І Павлуша
Бібліотечний вісник, 16-19, 2000
272000
Електронні ресурси: аспекти типології
ОВ Баркова
Документознавство. Бібліотекознавство. Інфор маційна діяльність: проблеми …, 2004
252004
Національна система електронних бібліотек
АО Чекмарьов, ЛЙ Костенко, ТП Павлуша
ВІ Вернадського, 1998
251998
Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 10-20, 2007
242007
Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку: монографія
О Сербін
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
212009
Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX—початок XXI ст.)
ІА Павлуша
ІА Павлуша; НАН України, Нац. б ка України ім. ВІ Вернадського.—К., 2002 …, 2002
212002
Інтернет технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990 ті рр.—початок ХХІ ст.)
ДВ Соловяненко
спец. 07.00. 08—книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство/ДВ …, 2012
192012
Електронні ресурси як об’єкти універсальної електронної бібліотеки
ОВ Баркова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 75-80, 2004
192004
Світові наукометричні системи
Є Кухарчук
Бібліотечний вісник, 7-11, 2014
182014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20