Відділ бібліометрії і наукометрії
Відділ бібліометрії і наукометрії
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель
ЛЙ Костенко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 23-28, 2006
702006
Нацiональна система реферування украïнськоï науковоï лiтератури
МБ Сорока
НБУВ, 2002
572002
Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 6-21, 2012
442012
Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія
В Копанєва
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
442009
Бібліотека інформаційного суспільства
Л Костенко, М Сорока
Бібліотечний вісник, 33-38, 2002
382002
Бібліотека інформаційного суспільства
Л Костенко, М Сорока
Бібліотечний вісник, 33-38, 2002
382002
Бібліотека в системі наукової електронної комунікації
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
282007
Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система
Л Костенко, О Жабін, О Кузнецов, Є Кухарчук, Т Симоненко
Бібліотечний вісник, 8-12, 2014
262014
Національні індекси наукового цитування
Є Копанєва
Бібліотечний вісник, 29-35, 2012
262012
Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 10-20, 2007
262007
Формирование электронной библиотеки как направление развития научных коммуникаций
ОВ Баркова
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2005
232005
Функции и статус библиотеки информационного общества
ЛИ Костенко, МБ Сорока
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы …, 2002
222002
Національна система електронних бібліотек
АО Чекмарьов, ЛЙ Костенко, ТП Павлуша
ВІ Вернадського, 1998
221998
Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку: монографія
О Сербін
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
212009
Електронні ресурси: аспекти типології
ОВ Баркова
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2004
212004
Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX—початок XXI ст.)
ІА Павлуша
ІА Павлуша; НАН України, Нац. б ка України ім. ВІ Вернадського.—К., 2002 …, 2002
202002
Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів
І Павлуша
Бібліотечний вісник, 16-19, 2000
192000
Інтернет технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990 ті рр.—початок ХХІ ст.)
ДВ Соловяненко
спец. 07.00. 08—книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство/ДВ …, 2012
182012
Структурний аналіз українського бібліотечного веб-сегмента мережі Інтернет
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 26-37, 2005
182005
Електронні ресурси як об’єкти універсальної електронної бібліотеки
ОВ Баркова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 75-80, 2004
172004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20