Відділ бібліометрії і наукометрії
Відділ бібліометрії і наукометрії
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель
ЛЙ Костенко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 23-28, 2006
652006
Нацiональна система реферування украïнськоï науковоï лiтератури
МБ Сорока
НБУВ, 2002
532002
Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 6-21, 2012
382012
Бібліотека інформаційного суспільства
Л Костенко, М Сорока
Бібліотечний вісник, 33-38, 2002
372002
Бібліотека інформаційного суспільства
Л Костенко, М Сорока
Бібліотечний вісник, 33-38, 2002
372002
Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія
В Копанєва
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
362009
Національні індекси наукового цитування
Є Копанєва
Бібліотечний вісник, 29-35, 2012
282012
Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система
Л Костенко, О Жабін, О Кузнецов, Є Кухарчук, Т Симоненко
Бібліотечний вісник, 8-12, 2014
272014
Бібліотека в системі наукової електронної комунікації
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
252007
Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX—початок XXI ст.)
ІА Павлуша
ВІ Вернадського.− К, 2002
242002
Національна система електронних бібліотек
АО Чекмарьов, ЛЙ Костенко, ТП Павлуша
ВІ Вернадського, 1998
231998
Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 10-20, 2007
222007
Формирование электронной библиотеки как направление развития научных коммуникаций
ОВ Баркова
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2005
222005
Електронні ресурси: аспекти типології
ОВ Баркова
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2004
212004
Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку: монографія
О Сербін
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
202009
Структурний аналіз українського бібліотечного веб-сегмента мережі Інтернет
Д Соловяненко
Бібл. вісн, 26-37, 2005
182005
Функции и статус библиотеки информационного общества
ЛИ Костенко, МБ Сорока
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы …, 2002
182002
Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів
І Павлуша
Бібл. вісн, 16-19, 2000
172000
Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації
О Сербін
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2008
162008
Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз/Олег Сербін
О Сербін
Вісн. Кн. палати, 19-22, 2007
162007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20