Євтушенко О.М.
Євтушенко О.М.
НФаУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Вивчення ризиків у сфері державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко, ВД Немцова, ЕН Евтушенко, ЗН Мнушко
62010
Рынок биологически активных добавок: насыщенность, динамика цен, потребительские предпочтения, виды рисков и пути их минимизации
ЗН Мнушко, ЕН Евтушенко
Провизор, 27-32, 2004
62004
Аналіз антибактеріальних лікарських засобів з погляду витрат на усунення наслідків їх побічних реакцій
ОМ Євтушенко
Фармаком, 81-88, 2009
52009
Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів з урахуванням побічних реакцій
ОМ Євтушенко
НФаУ, 2010
42010
Теоретичне обгрунтування питань ризикології в сучасних умовах господарювання
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко
НФаУ, 2010
42010
Моделювання вибору бюджетної організації-споживача лікарських засобів з використанням оцінки ризику
ОМ Євтушенко
42008
Вивчення ризикiв у сферi державних закупiвель лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення
ОМ Евтушенко, ЗМ Мнушко, ВД Немцова
Управлiння, економiка та забезпечення якостi в фармацiї., 50, 2010
32010
Типологічне групування ризикових ситуацій в системі товаропросування фармацевтичних фірм та аптек
ЗМ Мнушко, ОМ Євтушенко
Пріоритети організаційно-економічної науки та освіти у розвитку вітчизняної …, 2005
32005
Оцінка ринку біологічно активних добавок та характерних для нього видів ризиків
ЗМ Мнушко, НВ Сотникова, ОМ Євтушенко, ЗН Мнушко, ...
32005
Ризик у підприємницькій діяльності
ЗМ Мнушко, ОМ Євтушенко
Фармацевтичний журнал, 7-12, 2003
32003
Визначення ризиків в системі взаємовідносин «Оптове фармацевтичне підприємство–лікувально-профілактичний заклад»: метод. рек
ОМ Євтушенко
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко–К.: Вид-во НФаУ, 2009
22009
Дослідження, групування та оцінка ризиків у товаропросуванні аптечних закладів: метод. рек.
ОМ Євтушенко
Х., Вид-во НФаУ, 2008
22008
Вивчення та методи профілактики ризиків у товаропросуванні аптечних закладів
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко
НФаУ, 2006
22006
Дослідження проблем та тенденцій розвитку фармацевтичного ринку Судану як соціальнооріентованої структури країни
ОМ Євтушенко, АМНА Осама
ScienceRise. Фармацевтичні науки, 12-17, 2016
12016
Ризики та їх наслідки при використанні антибактеріальних лікарських засобів
ОМ Євтушенко, EH Евтушенко
НФаУ, 2015
12015
Питання економічної доступності лікарських засобів на африканському континенті
ОМ Євтушенко, АМНА Осама
Фармацевтичний часопис, 41-45, 2015
12015
Основные направления развития и совершенствования фармацевтического сектора Судана
ЕН Евтушенко, ОАМН Ахмед, ОМ Євтушенко, ОАМН Ахмед
12014
Прогнозування витрат, пов’язаних з усуненням наслідків побічної реакції на лікарські засоби
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 80-84, 2013
12013
Роль провізора у моніторингу безпеки лікарських засобів
ОМ Євтушенко
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 219-225, 2013
12013
Методика аналізу показників витрат на усунення наслідків побічних реакцій антибактеріальних лікарських препаратів
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко, ЕН Евтушенко, ЗН Мнушко
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20