Подписаться
Євтушенко О.М.
Євтушенко О.М.
НФаУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Pharmaceutical market in Ukraine: Peculiarities, Trends, Problems, Tendencies
IOM Pestun I. V., Mnushko Z. M.
Research J. Pharm. and Tech. 4 (12), 2049-2054, 2019
10*2019
Організація фармацевтичної допомоги в Україні: реалії аптечного виготовлення лікарських засобів
ОС Самборський, ОМ Євтушенко, ММ Слободянюк
Фармацевтичний часопис, 87-98, 2017
102017
Вивчення ризиків у сфері державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко, ВД Немцова, ЕН Евтушенко, ЗН Мнушко
102010
Теоретичне обгрунтування питань ризикології в сучасних умовах господарювання
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко
НФаУ, 2010
72010
Дослідження асортименту препаратів для лікування цукрового діабету ІІ типу на фармацевтичному ринку України
ОМЄ І.В. Ковалевська, О.А. Рубан
Фармацевтичний журнал, 13-24, 2019
6*2019
Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів з урахуванням побічних реакцій
ОМ Євтушенко
НФаУ, 2010
62010
Рынок биологически активных добавок: насыщенность, динамика цен, потребительские предпочтения, виды рисков и пути их минимизации
ЗН Мнушко, ЕН Евтушенко
Провизор, 27-32, 2004
62004
Статини: фармакоекономічні аспекти застосування препаратів групи інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази
ВВЧ О. М. Євтушенко, В. Д. Немцова
Клінічна фармація 23 (1), 46- 55, 2019
5*2019
Анализ систем мониторинга побочных реакций в разных странах мира
ОЭ Олейник, АР Шопабаева, ЕН Евтушенко, ИВ Софронова
Вестник Казахского Национального медицинского университета, 521-524, 2015
52015
Управління галузевими ризиками на етапах реалізації та споживання лікарських засобів
ОМ Євтушенко
Євтушенко ОМ–Харків, 2011
52011
Аналіз антибактеріальних лікарських засобів з погляду витрат на усунення наслідків їх побічних реакцій
ОМ Євтушенко
Фармаком, 81-88, 2009
52009
Эффективность разных схем терапии ротавирусного гастроэнтерита у детей
СА Крамарев, ВВ Евтушенко, АП Мощич, ОМ Евтушенко, ЕА Маевская, ...
Современная педиатрия, 108-113, 2012
42012
Вивчення ризикiв у сферi державних закупiвель лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення
ОМ Евтушенко, ЗМ Мнушко, ВД Немцова
Управлiння, економiка та забезпечення якостi в фармацiї., 50, 2010
42010
Моделювання вибору бюджетної організації-споживача лікарських засобів з використанням оцінки ризику
ОМ Євтушенко
42008
Вивчення та методи профілактики ризиків у товаропросуванні аптечних закладів
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко
НФаУ, 2006
42006
Оцінка ринку біологічно активних добавок та характерних для нього видів ризиків
ЗМ Мнушко, НВ Сотникова, ОМ Євтушенко, ЗН Мнушко, ...
42005
Аналiз антибактерiальних лiкарських засобiв з погляду витрат на усунення наслiдкiв їх побiчних реакцiй
ОМ Евтушенко
Фармаком., 81, 2009
32009
Визначення ризиків в системі взаємовідносин «Оптове фармацевтичне підприємство–лікувально-профілактичний заклад»: метод. рек
ОМ Євтушенко
ОМ Євтушенко, ЗМ Мнушко–К.: Вид-во НФаУ, 2009
32009
Дослідження, групування та оцінка ризиків у товаропросуванні аптечних закладів: метод. рек.
ОМ Євтушенко
Харків, Вид-во НФаУ, 2008
32008
Типологічне групування ризикових ситуацій в системі товаропросування фармацевтичних фірм та аптек
ЗМ Мнушко, ОМ Євтушенко
Пріоритети організаційно-економічної науки та освіти у розвитку вітчизняної …, 2005
32005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20