Иванченко Лилия Васильевна, Іванченко ЛВ, Ivanchenko LV
Иванченко Лилия Васильевна, Іванченко ЛВ, Ivanchenko LV
ОНПУ, химико-технологический факультет, кафедра технологии неорганических веществ и экологии
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Розробка технології комплексної переробки полімінеральних калійних руд методом сульфатного вилуговування
ЛМ Ерайзер, ЛВ Іванченко
НТУ" ХПІ", 2011
32011
Фізико-хімічний аналіз процесів рудопідготовки в галургії
ЛМ Ерайзер, ЛВ Іванченко
Вопросы химии и химической технологии, 142, 2012
22012
Investigating the process of Prikarpattya potash production plants’ waste recycling into marketable products
V Ivanchenko Lilia, M Erayzer Leonid
CHEMISTRY, 171-176, 2014
12014
Алгоритм экспериментального изучения проницаемости водорода для флюсовых расплавов
ВЯ Кожухарь, ВВ Брем, ИВ Дмитренко, ЛВ Иванченко
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 6 (171 …, 2018
2018
ХІМІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВОДИ: Навчальний посібник
ЛВ Іванченко, ВЯ Кожухар, ВВ Брем
ОДЕСА «ЕКОЛОГІЯ», 2017
2017
Межфазное распределение водорода в процессах электрошлакового переплава сталей
ВЯ Кожухарь, ВВ Брем, ИВ Дмитренко, ЛВ Иванченко
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 15 …, 2017
2017
Відбір проб рідкого флюсу для газового аналізу на вміст водню
ВВ Брем, ВЯ Кожухар, ЛВ Іванченко, ІВ Дмитренко, СП Буга
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 41 …, 2015
2015
Галургійне перероблення полімінеральних калійних руд в метод сульфатного вилуговування оборотними розчинами на основі шеніту
ЛМ Ерайзер, ЛВ Іванченко
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 21 (II …, 2014
2014
Дослідження гідродинаміки та масообміну в апаратах з вихровими тарілками.
ВГ Рябых, ВЯ Кожухарь, ЛВ Иванченко, СЛ Савич, ВГ Рябих, ...
Pratsi, 242-248, 2014
2014
Дослідження процесу перероблення відходів калійних виробництв Прикарпаття в товарні продукти.
ЛВ Іванченко, ЛМ Ерайзер, ЛВ Иванченко, ЛН Эрайзер
Pratsi, 171-176, 2014
2014
Исследование гидродинамики и массообмена в аппаратах с вихревыми тарелками
ВГ Рябых, ВЯ Кожухарь, ЛВ Иванченко, ВЛ Савич
Праці Одеського політехнічного університету, 242-248, 2014
2014
Исследование процесса переработки отходов калийных производств Прикарпатья в товарные продукты
ЛВ Иванченко, ЛН Эрайзер
Труды Одесского политехнического университета, 171-176, 2014
2014
Исследование гидродинамики и массообмена в аппаратах с вихревыми тарелками
ВГ Рябых, ВЯ Кожухарь, ЛВ Иванченко, ВЛ Савич
Праці Одеського політехнічного університету, 242-248, 2014
2014
Operating flow chart of polymineral ore leaching by the sulphate method.
M Erayzer Leonid, V Ivanchenko Lilia
CHEMISTRY, 199-204, 2013
2013
Graphic display of processes of ore preparation to halurgical processing.
M Erayzer Leonid, V Ivanchenko Lilia
CHEMISTRY, 196-198, 2013
2013
Робоча діаграма вилуговування полімінеральних руд в сульфатний спосіб
ЛМ Ерайзер, ЛВ Іванченко
Праці Одеського політехнічного університету, 199-204, 2013
2013
Графічне відображення процесів підготовлення руди до галургійного перероблення.
ЛМ Ерайзер, ЛВ Іванченко, ЛН Эрайзер, ЛВ Иванченко
Pratsi, 196-198, 2013
2013
Рабочая диаграмма выщелачивания полиминеральных руд сульфатным способом
ЛН Эрайзер, ЛВ Иванченко
Труды Одесского политехнического университета, 199-204, 2013
2013
Графическое отображение процессов подготовки руды к галургической переработке
ЛВ Иванченко, ЛН Эрайзер
Труды Одесского политехнического университета, 196-198, 2013
2013
Потоковий спектрометр атмосферного аерозолю
ЛВ Іванченко, ВБ Осіс, АВ Силаєв, ЛМ Товстенко
Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20