Мінгальова Юлія Ігорівна Yuliia Minhalova
Мінгальова Юлія Ігорівна Yuliia Minhalova
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Новітні криптографічні методи захисту інформації
ЮІ Мінгальова
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2012
12012
Огляд хмарних сервісів Google, що доцільно використовувати при написані наукових робіт з астрономії
ЮІ Мінгальова
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
2018
Організація студентської науково-дослідної діяльності на заняттях із дисципліни «Основи наукових досліджень»
ЮІ Мінгальова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2018
2018
Огляд он-лайн сервісів, що варто використовувати для саморедагування наукового тексту
ЮІ Мінгальова
2018
Принципи використання гнучкого управління проектами SCRUM у науково-дослідній роботі студентів
ЮІ Мінгальова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла …, 2018
2018
Інформаційно-комунікаційні технології як один із засобів реалізації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів
ЮІ Мінгальова
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету …, 2018
2018
Огляд засобів побудови ментальних карт (mind map) для підтримки науково-дослідної діяльності студентів
ЮІ Мінгальова, АЦ Франовський
ПХДПУ, 2018
2018
Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів
ЮІ Мінгальова, СО Карплюк
Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в …, 2017
2017
Огляд сервісів та програмних засобів виявлення плагіату в наукових роботах бакалаврів спеціальності" Інформатика"
ЮІ Мінгальова
Актуальні питання сучасної інформатики, 123-124, 2017
2017
Активізація студентської науково-дослідної роботи на засадах використання педагогічних програмних засобів
ЮІ Мінгальова
Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному …, 2017
2017
Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі активізації науково-дослідної діяльності студентів ВНЗ
ЮІ Мінгальова
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у …, 2017
2017
LMS Moodle як програмна складова організації змішаного навчання студентів інформаційним технологіям
ОО Мосіюк, ЮІ Мінгальова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:" Педагогіка. Соціальна …, 2017
2017
Особливості організації науково-дослідної роботи у ВНЗ на засадах використання інформаційно-аналітичних систем
ЮІ Мінгальова
Інформаційні технології–2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної …, 2017
2017
Особливості технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
СО Карплюк, ЮІ Мінгальова, АЦ Франовський
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (LXXIX), 235-240, 2017
2017
Основні принципи студентської науково-дослідної роботи
ЮІ Мінгальова
РОЗРОБКА ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.... 5, 75, 2017
2017
Деякі аспекти використання інформаційно-аналітичних систем для підтримки науково-дослідної роботи студенті
ЮІ Мінгальова
Нові інформаційні технології в освіті для всіх. Збірка праць. Частина 2 2, 27-31, 2015
2015
Ознаки, характерні риси та властивості систем організаційного управління
ЮІ Мінгальова
Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцять …, 2015
2015
Деякі складові архітектури інформаційно-аналітичних систем у науково-дослідній роботі студентів
ЮІ Мінгальова
IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова …, 2015
2015
Структурні елементи системи організаційного управління
ЮІ Мінгальова
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2014
2014
Електронний цифровий підпис як головний елемент електронного документообігу
ЮІ Мінгальова
Збірник статей учасників дев'ятнадцятої Усеукраїнської науково-практичної …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20