Мінгальова Юлія Ігорівна Yuliia Minhalova
Мінгальова Юлія Ігорівна Yuliia Minhalova
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Новітні криптографічні методи захисту інформації
ЮІ Мінгальова
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2012
22012
Організація студентської науково-дослідної діяльності на заняттях із дисципліни «Основи наукових досліджень»
ЮІ Мінгальова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2018
12018
LMS Moodle як програмна складова організації змішаного навчання студентів інформаційним технологіям
ОО Мосіюк, ЮІ Мінгальова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:" Педагогіка. Соціальна …, 2017
12017
Тенденції відкритих освітніх платформ
ЮІ Мінгальова
Матеріали ІІ Міжнародного форуму молодих науковців та дослідників «SCIENCE …, 2020
2020
Використання хмарних сервісів Google G Suit for Education у науково-дослідній роботі майбутніх учителів інформатики
ЮІ Мінгальова
Scientific and pedagogic internship «Professional development and …, 2020
2020
USE OF GOOGLE SERVICES FOR SUPPORT AND SUPPLY OF STUDENT SCIENTIFIC ACTIVITIES
ЮІ Мінгальова
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 115-119, 2019
2019
Огляд віртуальних інтерактивних дошок для підтримки організації науково-дослідної роботи студентів
ЮІ Мінгальова
Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «ПОБУДОВА …, 2019
2019
Використання сервісі Google для підтримки та супроводу студентської наукової діяльності
ЮІ Мінгальова
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 115-119, 2019
2019
Засоби створення демонстраційного матеріалу для представлення студентських науково-дослідних робіт
ЮІ Мінгальова
Wyższej Szkoły Technicznej Katowice, 2019
2019
Огляд хмарних сервісів Google, що доцільно використовувати при написані наукових робіт з астрономії
ЮІ Мінгальова
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
2018
Огляд он-лайн сервісів, що варто використовувати для саморедагування наукового тексту
ЮІ Мінгальова
2018
Принципи використання гнучкого управління проектами SCRUM у науково-дослідній роботі студентів
ЮІ Мінгальова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла …, 2018
2018
Інформаційно-комунікаційні технології як один із засобів реалізації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів
ЮІ Мінгальова
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2018
2018
Огляд засобів побудови ментальних карт (mind map) для підтримки науково-дослідної діяльності студентів
ЮІ Мінгальова, АЦ Франовський
ПХДПУ, 2018
2018
Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів
ЮІ Мінгальова, СО Карплюк
Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в …, 2017
2017
Активізація студентської науково-дослідної роботи на засадах використання педагогічних програмних засобів
ЮІ Мінгальова
Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному …, 2017
2017
Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі активізації науково-дослідної діяльності студентів ВНЗ
ЮІ Мінгальова
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у …, 2017
2017
Особливості організації науково-дослідної роботи у ВНЗ на засадах використання інформаційно-аналітичних систем
ЮІ Мінгальова
Інформаційні технології–2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної …, 2017
2017
Особливості технології взаємонавчання в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
СО Карплюк, ЮІ Мінгальова, АЦ Франовський
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
2017
Огляд сервісів та програмних засобів виявлення плагіату в наукових роботах бакалаврів спеціальності" Інформатика"
ЮІ Мінгальова
ОО Євенок, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20