Шерстобоєва Олена Володимирівна
Шерстобоєва Олена Володимирівна
Інститут агроекології і природокористуання НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене agroeco.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бiологiчний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТН Мельничук, ...
Світ, 2003
712003
Биопрепараты азотфиксирующих бактерий: проблемы и перспективы при-менения
ШНК Патика В.П., Шерстобоева Е.В., Дудинова И.А.
Мікробіологічний журнал 59 (4), 109-116, 1997
47*1997
Роль мікробіологічних препаратів у підвищенні продуктивності рослин екологічно безпечними засобами
ОВ Шерстобоєва
Физиология и биохимия культурных растений 36 (3), 229-238, 2004
342004
Реакція мікробного угрупування кореневої зони озимої пшениці на інтродукцію діазотрофів
ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 42-46, 2003
172003
Екологічні, економічні та соціальні передумови біологічного землеробства
ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 67-70, 2007
132007
Роль ионизирующего излучения в развитии гомеостатического дисбаланса
АБ Карпов, РМ Тахауов, ВВ Удут, ЮВ Семенова, ЕЮ Шерстобоев, ...
Бюл. сиб. медицины, 82-87, 2005
132005
Оцінка небезпеки біопрепаратів на основі симбіотичних азотфіксувальних штамів мікроорганізмів
ТГ Омельянець, ОВ Шерстобоева
Вісник Полтавської держ. аграрн. акад, 135-138, 2003
122003
Методический подход к изучению ассоциативных микроорганизмов
НК Шерстобоев, ТН Мельничук
Вестник Одесского национального университета 10 (7), 311-315, 2005
112005
Концепція і наукове обгрунтування основних напрямків удосконалення сис-тем випуску і реалізації мікробіологічних препаратів для сільськогосподар-ського виробництва
ПВП Тараріко О.Г., Шерстобоєва О.В.
Мікробіологічний журнал 59 (4), 102-108, 1997
101997
Модифицированный метод накопительных культур для выделения симбиотрофных азотфиксирующих микроорганизмов
ШЕВ Берестецкий О.В., Патыка В.Ф., Шерстобоев Н.К.
Микробиологический журнал, 1986
101986
Оцінка стану ґрунтів за показниками їхньої біологічної активності при застосуванні різних агротехнологій
ТЗ Шустерук, ОВ Шерстобоєва, ОС Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 23-28, 2006
92006
Оптимізація структури мікробних угруповань кореневої зони озимої пшениці: Дис.... д-ра с.-г. наук: 03.00. 16
ОВ Шерстобоєва
К, 2004
92004
Ефективність застосування мікробіологічних препаратів при вирощуванні ячменю
КГІ Шерстобоєва О.В., Шевченко А.І., Твердо хліб О.І.
Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН, 16-18, 2002
92002
Биоиндикация биологического состояния почв
ЕВ Шерстобоева, ЯВ Чабанюк, ЛИ Федак
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
82008
Комплексне застосування біопрепаратів на основі азотфіксуючих, фосформобілізуючих мікроорганізмів, фізіологічно активних речовин і біологічних засобів захисту рослин
ВП Патика, ЮО Татаріко, ТМ Мельничук
К.: Аграрна наука, 2000
82000
Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine
OVD Demyanyuk O.S., О.V. Sherstoboeva, A.A. Bunas
Biosystems diversity, 309-315, 2018
72018
Біологічний моніторинг ґрунтів як складова сис тема екологічного моніторингу агроекосистем
ОВ Шерстобоєва, ТЗ Шустерук, ОС Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 45, 2007
72007
Проблеми бактеріальних ендофітів у рослинно-мікробній взаємодії
ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 15-18, 2006
72006
Потенційна целюлозолітична активність грунтів різних агроекосистем України
ОС Дем’янюк, ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 56-59, 2005
72005
Методичні підходи до мікробіологічного моніторингу стану ґрунтів агрое-косистем
ШОВ Патика В.П.
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських зе-мель …, 2002
72002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20