Шерстобоєва Олена Володимирівна
Шерстобоєва Олена Володимирівна
Інститут агроекології і природокористуання НААН
Підтверджена електронна адреса в agroeco.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТМ Мельничук, ...
К.: Світ, 2003
552003
Роль мікробіологічних препаратів у підвищенні продуктивності рослин екологічно безпечними засобами
ОВ Шерстобоєва
Физиология и биохимия культурных растений 36 (3), 229-238, 2004
292004
Биопрепараты азотфиксирующих бактерий: проблемы и перспективы при-менения
ШНК Патика В.П., Шерстобоева Е.В., Дудинова И.А.
Мікробіологічний журнал 59 (4), 109-116, 1997
28*1997
Реакція мікробного угруповання кореневої зони озимої пшениці на інтродукцію діазотрофів
ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 42-46, 2003
152003
Екологічні, економічні та соціальні передумови біологічного землеробства
ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 67-70, 2007
132007
Бiологiчний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоева, ТМ Мельничук, ...
122003
Оцінка небезпеки біопрепаратів на основі симбіотичних азотфіксувальних штамів мікроорганізмів
ТГ Омельянець, ОВ Шерстобоева
Вісник Полтавської держ. аграрн. акад, 135-138, 2003
102003
Роль ионизирующего излучения в развитии гомеостатического дисбаланса
АБ Карпов, РМ Тахауов, ВВ Удут, ЮВ Семенова, ЕЮ Шерстобоев, ...
Бюл. сиб. медицины, 82-87, 2005
92005
Оптимізація структури мікробних угруповань кореневої зони озимої пшениці: Дис.... д-ра с.-г. наук: 03.00. 16
ОВ Шерстобоєва
К, 2004
82004
Ефективність застосування мікробіологічних препаратів при вирощуванні ячменю
КГІ Шерстобоєва О.В., Шевченко А.І., Твердо хліб О.І.
Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН, 16-18, 2002
82002
Біологічний моніторинг ґрунтів як складова сис тема екологічного моніторингу агроекосистем
ОВ Шерстобоєва, ТЗ Шустерук, ОС Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 45, 2007
72007
Проблеми бактеріальних ендофітів у рослинно-мікробній взаємодії
ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 15-18, 2006
72006
Оцінка стану ґрунтів за показниками їхньої біологічної активності при застосуванні різних агротехнологій
ТЗ Шустерук, ОВ Шерстобоєва, ОС Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 23-28, 2006
72006
Методический подход к изучению ассоциативных микроорганизмов
НК Шерстобоев, ТН Мельничук
Вестник Одесского национального университета 10 (7), 311-315, 2005
72005
Концепція і наукове обгрунтування основних напрямків удосконалення сис-тем випуску і реалізації мікробіологічних препаратів для сільськогосподар-ського виробництва
ПВП Тараріко О.Г., Шерстобоєва О.В.
Мікробіологічний журнал 59 (4), 102-108, 1997
71997
Биоиндикация биологического состояния почв
ЕВ Шерстобоева, ЯВ Чабанюк, ЛИ Федак
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
62008
Потенційна целюлозолітична активність грунтів різних агроекосистем України
ОС Дем’янюк, ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний журнал, 56-59, 2005
62005
Методичні підходи до мікробіологічного моніторингу стану ґрунтів агрое-косистем
ШОВ Патика В.П.
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських зе-мель …, 2002
62002
Методичні підходи до мікробіологічного моніторингу стану ґрунтів агроекосистем
ВП Патика, ОВ Шерстобоєва
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель …, 2002
62002
Модифицированный метод накопительных культур для выделения симбиотрофных азотфиксирующих микроорганизмов
ШЕВ Берестецкий О.В., Патыка В.Ф., Шерстобоев Н.К.
Микробиологический журнал, 1986
61986
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20