Гутянський Р. А.
Гутянський Р. А.
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив забур’яненості на врожайність сої
ВС Зуза, РА Гутянський
Агроном, 2009
172009
Эффективность почвенных гербицидов в посевах сои
РА Гутянский, ВС Зуза
Защита и карантин растений, 2008
82008
Грунтове внесення Фабіану в посівах сої
РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 13-15, 2011
72011
Гербіциди і бульбочки сої
Р Гутянський
Farmer, 2013
62013
Ґрунтові гербіциди на посівах сої. Вплив застосування препаратів на забур ‘яненість і продуктивність культури
РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 16-18, 2007
62007
Конкурентоспроможність сортів сої з різною тривалістю вегетаційного періоду у відношенні до бур’янів
РА Гутянський
Селекція і насінництво, 266-272, 2008
52008
Динаміка формування площі листя рослин ячменю ярого залежно від впливу норми висіву та позакореневих підживлень
АО Рожков, РА Гутянський
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 32-37, 2017
42017
Формування фотосинтетичного потенціалу тритикале ярого залежно від способів сівби та підживлення
АО Рожков, РА Гутянський
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2015
42015
Ефективність протибур ‘янових прийомів
РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 22-24, 2008
42008
Формування урожайності та вмісту білка в насінні нуту за дії гербіцидів в умовах східної частини Лісостепу України
РА Гутянський
Корми і кормовиробництво, 84-87, 2015
32015
Вплив ацетохлору й імазетапіру на бульбочки, забур’яненість і врожайність сої
РА Гутянський
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 46-53, 2014
32014
Урожайність і якість насіння гороху, нуту, сої за впливу забур’яненості, інокуляції та гербіциду
РА Гутянський, НК Ільченко, ТА Шелякіна, ОО Посилаєва
Селекція і насінництво, 179-188, 2018
22018
Оцінка впливу сільськогосподарського підприємства на якість повітря
АМ Фесенко, ОВ Панкова, РА Гутянський, МГ Цехмейструк, ...
ХНТУСГ, 2016
22016
Поєднання фітоценотичного впливу культури та дії гербіциду на забур’яненість посівів кукурудзи і сої
ВС Зуза, РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 3-6, 2015
22015
Эффективность химического контроля сорной растительности в зависимости от конкурентоспособности сельскохозяйственных культур
ВС Зуза, РА Гутянский
Агрохимия, 57-61, 2014
22014
Ефективність гербіцидів різного характеру дії залежно від рівня забур’яненост
ВС Зуза, РА Гутянський
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 19-27, 2014
22014
Біохімічні особливості зерна сої, вирощеного із застосуванням ґрунтових гербіцидів
РА Гутянський
Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб./УААН, Ін-т рослинництва ім …, 2007
22007
Особливості біохімічного складу зерна сої, вирощеного із застосуванням післясходових гербіцидів
РА Гутянський
Зб. наук. праць Уманського держ. аграр. ун-ту, 113-118, 2006
22006
Новий підхід до типів забур’яненості посівів
ВС Зуза, РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 4-7, 2018
12018
Інокуляція, гербіцид, бур’яни та врожайність зернобобових культур
РА Гутянський
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 151-160, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20